Program konference

 

   

čtvrtek 31. října 2013

 
8:00

9:00

9:15 
 
AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

ZAHÁJENÍ

BLOK #1.1 | Příspěvky CZ řečníků
1 hod 20 min

BIM v ČR část 1.

Daniel Pexa / FADW
BIM v projekční praxi / BIM in design practice


Tomáš Minka /
di5
Přínos BIM pro investora nebo vlastníka / BIM benefits for the investor or owner


Jaromír Krejčí
/ student FA ČVUT
Příklad zpracování bakalářské práce metodikou BIM / Processing of a bachelor thesis with method BIM


Martin Černý
/ Centrum AdMaS
Představení BIM Příručky a pracovní skupiny "BIM & Standardy a legislativa" / Introducing BIM Handbook and the working group "BIM & Standards and Legislation"

 

10:35
 
Coffee break 30 min
 
11:05
 
 
 
 
 
 
BLOK #1.2 | Příspěvky CZ řečníků 2,0 hod

BIM v ČR část 2.

Markéta Havlíčková / MS Architekti
Pilotní projekt v prostředí BIM / Pilot project in the BIM environment


Petr Kotek / EnergySim
Energetická náročnost budov v BIM / Energy performance of buildings in BIM


Miroslav Vyčítal / SKANSKA
Zkušenosti s BIM modely v přípravě a realizaci staveb v ČR / Experience with BIM models in preparation and realization of buildings in the Czech Republic

 
12:40

12:55
 
Diskuze

Přestávka, občerstvení

 

13:55
  ZAHÁJENÍ 2. BLOKU
Paul Taylor / British Embassy Prague, UK Trade & Investment
 
14:05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
BLOK #2.1 | Příspěvky zahraničních řečníků 2 hod 10 min
16:15
 
Coffe break 30 min
 
16:45  
BLOK #2.1 | Příspěvky zahraničních řečníků 1 hod 15 min

18:00

 
 
BIM Day Diskuze 30 min

18:30

 

BIM Day Afterparty

 

Poznámky:
 

Změna programu vyhrazena

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.


 

| program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |