Mark Bouten MSc.

International Sales Manager
Data Design System GmbH
 

The Open BIM workflow from an MEP engineer's perspective
Pracovní postup Open BIM z technického hlediska projektanta TZB

 

N/A
N/A

 

Anotace / Annotation

V této prezentaci bude iniciativa Open BIM stručně objasněna. Dále také bude vysvětleno použití IFC jako formátu pro výměnu s podrobnějším výkladem na téma, jaký typ informací je zásadní pro stavební techniky, aby mohli optimálně využít potenciálu BIM.
In this presentation the Open BIM initiative will be shortly explained. Furthermore, the use of IFC as an exchange format is addressed, elaborating in more detail on what type of information is essential for the MEP engineer to be able to optimally utilize the potential of BIM.
 

Životopis / CV

Mark Bouten byl jmenován manažerem zahraničního obchodu pro DDS -CAD v roce 2010. Mark má zkusšenosti z mezinárodního prodeje a obchodu. Dosáhl titulu Msc. po studiích na Maastrichtské univerzitě a Jönköping International Business School. Svou profesní kariéru Mark zahájil jako IT konzultant se silným zaměřením na management informací. Jeho poslední angažmá, před vstupem do DDS, bylo vybudování nezávislého distribučního kanálu DDS v Beneluxu. Mark a jeho DDS tým profesionálů pro MEP v současnosti podporuje ostatní DDS distributory a představuje OpenBIM pracovní postupy v globálním měřítku..
 
O Data Design System ( DDS) : již 28 let DDS CAD / BIM řešení oslovuje zákazníky, partnery i konkurenty. DDS se vyvinul do jednoho z předních světových poskytovatelů CAD / BIM software speciálně pro návrh systémů TZB. Silná finanční základna společnosti zajišťuje kontinuitu ve vývoji produktů a flexibilitu při integraci nových technologií.
 
Mark Bouten has been appointed International Sales Manager for DDS-CAD in 2010. He has a background in international business and carries a Master title from Maastricht University and Jönköping International Business School. Mark started his professional career as IT consultant with a strong focus on information management. His last engagement, before joining DDS was establishing an independent distribution channel for DDS in the Benelux. Currently, Mark and his team of MEP professionals support an international network of DDS-CAD distributors and is promoting the Open BIM workflow on a global scale.
 
About Data Design System (DDS): For over 28 years, DDS' Open BIM solutions have impressed customers, partners as well as competitors. DDS has developed into the leading international provider of Open BIM software specifically tailored for the design of MEP systems. Its strong financial base ensures continuity in innovative development of products and flexibility of the integration of new technologies.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: http://nl.linkedin.com/pub/mark-bouten/5/53a/8b6