Jaromír Krejčí [CZ]

Bc. Jaromír Krejčí

student
Fakulty architektury ČVUT v Praze / Faculty of architecture CTU in Prague
 

Příklad zpracování bakalářské práce metodikou BIM
Processing of a bachelor thesis with method BIM

 

N/A
N/A

 

Anotace / Annotation

Prezentace se bude týkat zpracování veškeré dokumentace k bakalářské práci v programu ArchiCAD. Jedná se o čtyřpodlažní objekt hotelu s kapacitou 50 lidí na rozlehlém svažitém pozemku.
 
The presentation will cover the processing of all documentation needed for undergraduate thesis created in ArchiCAD. It is a four-storey building of a hotel with a capacity of 50 people on a large sloping land.
 

Životopis / CV

Jaromír Krejčí absolvoval bakalářské studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Nyní pokračuje ve studiu architektury v navazujícím magisterském programu. Absolvoval praxi v atelieru MANUA. S metodikou BIM se setkal poprvé na vysoké škole, kde se ji začal více věnovat.
 
N/A
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: N/A