Program konference

 

   

úterý 12. června 2012

 
09:30 
 
 
  • BIM jako proces z různých úhlů pohledu

12:30
 
Oběd
 
13:30
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  • Standardy a legislativa

  • Integrované projektování

  • Realizace staveb

  • Facility Management

16:35  

Přestávka, občerstvení

 

17:30
 
  • Made in UK: BIM v praxi ve Velké Británii

 
19:00  

BIM Day Afterparty

 

Poznámky:
 

Změna programu vyhrazena

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.  

 

| program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |