Víceprezident IFMA CZ / Vicepresident IFMA CZ
majitel, IKA DATA spol. s r.o. / owner

 

  

Praktické zkušenosti z integrace BIM  a FM nástrojů

 

Anotace / Annotation

Popis projektu Koncepce zavedení BIM pro ČSOB.

 

Životopis / CV

Milan Hampl má za sebou 25 let praxe v oblasti IT technologií, podílel se na zavádění internetu v ČR, publikoval v mnoha časopisech. Je autorem několika vysokoškolských skript, působí jako lektor výuky v rámci CISCO Network Academy ve spolupráci v Masarykovým ústavem vyšších studií. Má odborné znalosti z oblasti stavebnictví, CAD systémů, inteligentních budov, bezpečnosti IT a obecně telekomunikací.
 
Milan Hampl has 25 years of work experience in the field of IT technologies. He took part in introducing internet network in the Czech Republic and published articles in many magazines. He wrote several university text books and lectures under CISCO Network Academy in cooperation with Masaryk Institute of Advanced Studies. He has expert knowledge in the fields of building industry, CAD systems, smart buildings, IT security and telecommunications in general.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: cz.linkedin.com/pub/milan-hampl/1/47/29