Panelové diskuze II.

16:20 - 17:40 (1 hod 20 min)

Ballingův sál + 3 učebny v NTK

 

 

Paralelní sekce

D5. BIM z pohledu investora

Investor se z hlediska časové posloupnosti nachází na začátku návrhu stavby, protože od něj přichází počáteční zadání a specifikace. Pokud se rozhodne, může požadovat, aby projekt byl zpracováván metodou informačního modelování. Z hlediska investora patří mezi hlavní přínosy BIM možnost lépe průběžně kontrolovat stav návrhu projektu.


D6. BIM komunikace

Data, která vznikají během projektování, výstavby a správy stavby je potřeba třídit a spravovat, tak aby byla ideálně v daný okamžik aktuální a dohledatelná během chvilky. Přijmeme-li fakt, že data o budově by se do budoucna neměla pouze a jen archivovat, ale naopak aktivně používat, pak je potřeba hledat odpovídající technologie či nástroje, které nám práci s dokumenty během celého životního cyklu stavby usnadní.


D7. BIM a výuka

BIM zásadním způsobem ovlivní dosavadní způsoby spolupráce. Změní role a odpovědnosti jednotlivých účastníků ve stavebnictví. Měl by se s ohledem na tyto skutečnosti změnit také přístup k výuce budoucích odborníků i v rámci celoživotního vzdělávání, všech, kteří se pohybují ve stavebnictví? Jak konkrétně by měli na výše uvedené regovat pedagogové? Jaké změny BIM dříve nebo později vyvolá v učebních plánech?


D8. BIM a standardy a legislativa

Jak nastavit spolupráci mezi jednotlivými účastníky stavebního procesu? Jaké standardy a legislativní rámec je vhodné dodržovat při zavedení metodiky BIM do stavebnictví? Řeč bude o organizaci buildingSMART, o otevřeném souborovém formátu IFC či COBIe.