Petr Matyáš [CZ]

di5 architekti inženýři

partner

 

Životopis / CV

Petr Matyáš vystudoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor Pozemní stavby. V letech 1995 - 2000 působil ve společnosti EPI Konstrukt, s.r.o., od roku 2000 je společníkem a jednatelem ve společnosti di5 architekti inženýři s.r.o.
V téměř dvacetileté projekční praxi se zúčastnil na přibližně 200 projektech pozemních staveb, na kterých byl v různých projekčních pozicích. Tyto projekty byly velmi rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. Vybrané projekty získali ocenění jako např. Stavba roku, ocenění Best of reality, Facility management projekt roku.
Problematikou BIM se zabývá uplynulých 6 letech, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi.
 
Petr Matyáš studied at the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague. He worked in EPI Konstrukt, s.r.o. between 1995 and 2000. Since 2000 he is partner and engineer in di5 architects engineers s.r.o.
In his almost 20 years of experience  in building industry he took part in about 200 building projects in various positions. These projects had wide-range character from office and public buildings, industrial buildings to living and family houses. Selected projects received awards such as "Stavba roku" (Building of the Year), Best of Reality or Facility Management Project of the Year.
He is concerned with BIM approach for last 6 years when di5 architects engineers company moved completely to application of BIM technologies in its projects.