BIM & Standardy a legislativa

PS#01: Standardy a legislativa
Skupina se podílí na publikační činnosti spolku v oblasti popularizace a standardizace postupů metody BIM v českém prostředí. Členové skupiny aktivně komunikují a působí na jednotlivé státní orgány a instituce, které mají spojitost s metodou BIM.

Kontakt na PS: PS01@CzBIM.org 

Cíle pracovní skupiny
Cílem pracovní skupiny je příprava podkladů pro zveřejnění oficiálních i jen doporučených standardizovaných postupů s využitím BIM. Jejím úkolem je zahájit diskuzi a spolupráci se státní správou tak, aby postupy metody BIM se mohly stát rovnocenným způsobem tvorby dokumentace staveb klasické formě dnešní dokumentace (papír, 2D, nesynchronizovaná data) a případně ji do budoucna i nahradit. Činnost skupiny zahrnuje i monitoring a vyhodnocení různých zdrojů týkajících se metodiky BIM na českém i mezinárodním trhu.
 
Vedoucí pracovní skupiny
Ing. Martin Černý, Ph.D., xBIM.cz

Seznam členů

Ing. Martin Černý, Ph.D., xBIM.cz
Ing. Štěpánka Tomanová, CAD - BIM s.r.o.
Ing. Petr Tomáš, Mott MacDonald CZ
Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Mott MacDonald CZ
Ing. Barbora Pospíšilová, ÚRS PRAHA, a.s.
Ing. Rudolf Vyhnálek, Ph.D., cadconsulting, spol. s r.o.
Ing.Arch. Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM
Ing. Michal Jirát, Odborná rada pro BIM
Ing. Miloš Horák, ČKAIT
Ing. Tomáš Minka, di5 architekti inženýři
Jaroslav Nechyba, Callida, s.r.o.
Ing. Jiří Kaiser, Ph.D., Fsv ČVUT
Vladimír Nývlt, Fsv ČVUT
Ing. Ivana Krošová, Skanska, a.s.
Mgr. David Dvořák , LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o.
Ing. Jan Klečka, Metrostav, a.s.
Ing.Arch. Zdeněk Rudovský, ČVUT
Ing. Petr Vokoun, BIM Project
Tunka Lukáš, CAD Studio, s.r.o. 

Plán pro rok 2017

Vyhodnocení výstupů pracovních skupin a jejich možnosti pro určitou formu oficiální standardizace (TNI, metodický pokyn apod.)

Aktuální informace
V současné době jsou aktivity skupiny pozastaveny z důvodu očekávání podnětů a výstupů z ostatních pracovních skupin (zejména PS#03) tak, aby bylo možné vyhodnotit a navrhnout způsob využití výstupů pro oficiální cestu zavedení standardu.
Monitoring výstupů TNK152/UNMZ, přípravy koncepce pro zavedení BIM na MPO a dalších aktivit pokračuje průběžně (ŠT).

Archiv akcí
Jednání a hlavní témata:
1. 2013_04_09: představení členů a jejich představ o cílech PS
2. 2013_05_21: návrh postupu tvorby metodické příručky
3. 2013_09_17: práce nad příručkou
4. 2014_02_11: Informace ze zájmové oblasti (možnosti zveřejnění příručky, vývoj zájmu o BIM)
5. 2014_05_13: diskuze o zahraničních materiálech a příručkách
6. 2014_06_28: stav v oblasti legislativy a norem
7. 2014_10_06: informace z ČKA, diskuze o komentáři ke směrnici 2014/24/EU
8. 2016_02_12: informace z MPO, VUT, TZÚS, ČKAIT, představení PS#03
9. 2016_04_14: informace o Interreg, disertační práce (COBie), PS#03
10. 2016_05_18: diskuze o knihovně BIM, LOD, projektu TAČR, informace o záměru vzniku PS#05-projektanti (nedoporučeno z důvodu tříštění sil)
11. 2016_06_16: informace o koordinaci v otázce BIM knihovny, diskuze o zadávání zakázek s BIM, diskuze o dalším vývoji czBIM
12. 2016_09_13: informace o koncepci pro BIM /MPO, záštitě projektu BIM knihovny, přípravě valné hromady czBIM, stavu práce PS#03, nový námět – BIM pro zadavatele
13. 2016_10_19: informace o projektu BIM knihovna, stavu přípravy TNK na UNMZ, spolupráci s MPO, BIMDay 2016, Stavebnictví 4.0, práce PS#03-další práce PS#01 budou navazovat na výsledky PS#03, BIM pro zadavatele odložen z časových důvodů členů

Výstupy
první česká publikace o metodice BIM – BIM příručka
komentář směrnice 2014/24/EU – dokument Návaznost informačního modelování budov (BIM) na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES