BIM pro stavební inženýry

 

BIM A STAVEBNÍ INŽENÝŘI

 

Základním motivačním faktorem pro využívání metodiky BIM z pohledu architektů a projektantů je bezesporu zásadní omezení či dokonce vyloučení vlastních chyb v návrhu. Tím, že stavbu architekti a inženýři de facto nasimulují ve virtuálním světě počítače, mohou vyřešit kolize ještě před položením základního kamene stavby, což vede k eliminaci chyb na stavbě, za které by jinak měli nést svůj díl odpovědnosti.

 

Významným pozitivním přínosem je také možnost vytvářet různé analýzy (energetické, cenové, proveditelnosti atd.) již v úvodních fázích návrhu (na základním 3D modelu stavby) a tím docílit kvalitnějšího návrhu stavby bez nutnosti následného předělávání hotového projektu stavby. Čím dříve jsou změny v projektu prováděny, tím je jejich provádění rychlejší, jednodušší, a tedy i levnější.

 

Pokud architekt takový 3D model předá stavebnímu projektantovi ke zpracování dalších projekčních stupňů, předává mu zároveň všechny podstatné informace o geometrii stavby. Nestane se tak, že kvůli nepochopení výkresů nebo nedostatečné prostorové představivosti projektanta, vznikne projekt “jiné” stavby. Návrh stavby v podobě “čitelného” 3D modelu je tedy dobrým pokladem pro práci projektanta. Úkolem projektanta je potom podrobit model analýze proveditelnosti, doplnit specifické vlastnosti jednotlivých prvků a vyřešit detaily a kolize navazující konstrukcí. To může znamenat i zásahy do geometrie stavby, ale díky nástrojům pro tvorbu BIM modelů je snadné tyto změny konzultovat s architektem, případně je sdílet v rámci jednoho modelu. Záleží potom, na kom leží odpovědnost za koordinaci jednotlivých odborných oblastí.

 

Při použití BIM modelu se technická dokumentace generuje přímo z 3D modelu stavby. Na rozdíl od prostých 3D modelářů však není půdorysný výkres generován jen jako pohled shora na model, ale je vytvářen na základě informací o jednotlivých entitách a jejich vlastnostech zobrazení. To platí i o dokumentech jako je např. výpis otvorových výplní. I ten je automaticky generován na základě dat uložených v databázi a aktualizován současně s vývojem návrhu.

 

V komunikaci s navazujícími profesemi vede přímé sdílení 3D databázových dat k mnohem nižší potřebě další komunikace a vysvětlování. Následná kontrola kolizí (rozvodů) může probíhat automaticky a je snadno vizuálně kontrolovatelná.

 

Zajímá Vás problematika Informačního modelu budovy z pohledu stavebních inženýrů?
Kontaktovat nás můžete na info@czbim.org

 

Text převzat z publikace BIM Příručka, 2013, Odborná rada pro BIM, Martin Černý a kolektiv autorů.