Sponzorští členové


 

ArchiCAD

Společnost Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA) si od roku 1995 vybudovala pozici zásadního dodavatele počítačových technologií pro stavební průmysl v České republice. CEGRA je průkopníkem BIM projektování, jejím stěžejním produktem je ArchiCAD, systém využívající technologii virtuální budovy (Virtual Buiding™).
www.cegra.cz

 

Bentley Systems

Bentley je světově vedoucí firma ve vývoji a poskytování komplexních softwarových služeb pro budování a udržování infrastruktury. Architekti, projektanti, konstruktéři a vlastníci nemovitostí jsou nepostradatelní při zvelebování našeho světa a při zvyšování kvality našeho života.
www.bentley.cz

 

 

Callida

Česká softwarová společnost Callida vyvíjí a dodává komplexní systém pro řízení a controlling stavebních zakázek euroCALC 3 včetně implementačních projektů do předních investorských, developerských, projekčních, dodavatelských, montážních či pojišťovacích firem již téměř 25 let. Portfolio firmy tvoří mj. i ucelený vzdělávací systém pro oblast oceňování stavebních prací a cost management Akademie Callida. V roce 2012 se společnost stala autorizovaným partnerem pro celosvětově využívanou platformu spolupráce, komunikace a řízení projektů zahrnující i BIM management ve stavebnictví – 4Projects by Viewpoint lokalizovaný do češtiny.
www.callida.cz, www.4projects.cz

 

Centrum AdMaS

Centrum AdMaS je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny. Další oblastí centra AdMaS je vývoj netradičních konstrukcí s moderními technologiemi, například aplikace nekovových materiálů pro vyztužování konstrukcí.
www.admas.eu

 

DATA DESIGN SYSTEM

Programy řady DDS-CAD jsou samostatnými programy, které jsou od svého počátku vyvíjeny jako specializované aplikace pro oblast stavebnictví. Nejedná se tedy o nadstavbu nad obecný CAD, ani o prostou náhradu rýsovacího prkna. DDS-CAD se zařazuje mezi nástroje BIM a patří mezi ty software, které velmi dobře používají formát souboru IFC, tj. formátu pro uložení informací nejen o projektu, ale o celé projektované stavbě. DDS podporuje OpenBIM přístup a je jedním z hlavních iniciátorů využití IFC pro profese TZB a také pro tvorbu knihoven a katalogů výrobců. 
www.walinger.cz

 

SKANSKA

Skanska je stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku.
www.skanska.cz

 

 

Tekla

Firma Construsoft je již více než 20 let dodavatelem a vývojářem BIM (Building Information Modelling) software. Působí ve více než třiceti zemích Evropy a také v Jižní Americe. Je partnerem společnosti Tekla, která náleží do skupiny Trimble. V České republice a na Slovensku působí od roku 1997 a má zde mnoho spokojených zákazníků.
www.construsoft.cz

 

ÚRS Praha

Společnost ÚRS PRAHA je inženýrskou a poradenskou organizací zabývající se oceňováním stavební produkce, distribucí stavebních SW, analýzami a prognózami vývoje stavebnictví a výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky. Získejte informace z oblasti stavebnictví a seznamte se podrobně s činnostmi společnosti na:
www.urspraha.cz

 

Kolektivní členové


 

 CAD Studio | kolektivní člen CzBIM

CAD Studio

Společnost CAD Studio a.s. je tradičním dodavatelem CAD/CAM, BIM a GIS řešení ve střední Evropě. Portfolio společnosti pokrývá všechna profesní řešení v oblastech strojírenství a výroby, stavebnictví a architektury, geodézie a mapování, vizualizace a animace i geografických informačních systémů pro správu majetku a infrastruktury.
www.cadstudio.cz

 

 

di5 architekti inženýři

di5 architekti inženýři je rozšířený architektonický ateliér tvořený architekty a inženýry, kteří úzce spolupracují v průběhu všech fází vývoje projektu.
www.di5.cz

 

 

EnergySim

Sdružení podnikatelů v oboru energetiky staveb, projektování TZB a komplexního inženýringu staveb působících po celé ČR.
www.energysim.eu

 

 GEFOS inženýring | kolektivní člen CzBIM

GEFOS inženýring

GEFOS inženýring, s.r.o. je jednou z dceřiných společností firmy GEFOS a.s.. Její činnost se komplexně zaměřuje na projektové a inženýrské činnosti, které, mimo jiné, v sobě zahrnují i řešení právních vztahů k nemovitostem
www.gefosinzenyring.cz

 

Graitec

GRAITEC s.r.o., Platinum partner společnosti Autodesk, je mezinárodní společnost zabývající se dlouhodobě vývojem a prodejem softwaru pro projekční, stavební a architektonické společnosti a to jak 2D, tak 3D. GRAITEC disponuje vysoce odborným technickým zázemím, díky němuž nabízí implementaci BIM včetně přizpůsobení na míru a kvalitní následný support. Jako jediná společnost v ČR přináší GRAITEC mezinárodní know-how v oblasti BIM také českým uživatelům.

www.graitec.cz

 

 

MS architekti

Architektonický ateliér MS architekti má takřka dvacetiletou tradici, běheme této doby navrhla a projektovala celou široké spektrum komečních nemovitostí i řadu rezidenčních objektů.
www.msarchitekti.cz

   

 Nemetschek SCIA

Nemetschek SCIA

Od svého založení v roce 1974 se SCIA specializuje na pokročilé inženýrské výpočty prováděné po celém světě.Scia je členem globálně operující skupiny Nemetschek Group. Spolu se Scia, Allplan, Graphisoft, Vectorworks, Maxon a řadou dalších společností jako Frilo a Glaser tvoří tato organizace největší světovou IT společnost na poli AEC pro navrhování konstrukcí, jejich realizaci a řízení provozu.
www.scia.cz

 

 IBR Consulting

IBR Consulting

Hlavní obchodní činnost firmy IBR Consulting, která se skládá ze dvou divizí - Divize Aspe je zaměřena na vývoj, prodej a podporu softwaru na přípravu a sledování realizace staveb.
Divize Technické Asistence k tomu přidává služby v oblastech Contract Managementu, cenových expertíz, inženýrských služeb a technického dozoru staveb a koordinátora BOZP.
www.ibrconsulting.cz

 

 

 BIM Project

BIM Project

BIM Project je technická podpora pro architekty, inženýry a designéry. Poskytuje vývoj nástrojů pro efektivní práci v BIM softwarech jak pro jejich uživatele, tak pro výrobce ve stavebním odvětví.
www.bimproject.cz

 

 

 

Zakládající členové


 

Bentley Systems

Bentley je světově vedoucí firma ve vývoji a poskytování komplexních softwarových služeb pro budování a udržování infrastruktury. Architekti, projektanti, konstruktéři a vlastníci nemovitostí jsou nepostradatelní při zvelebování našeho světa a při zvyšování kvality našeho života.
www.bentley.cz

 

SKANSKA

Skanska je stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku.
www.skanska.cz

 

ArchiCAD

Společnost Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR s.r.o. (CEGRA) si od roku 1995 vybudovala pozici zásadního dodavatele počítačových technologií pro stavební průmysl v České republice. CEGRA je průkopníkem BIM projektování, jejím stěžejním produktem je ArchiCAD, systém využívající technologii virtuální budovy (Virtual Buiding™).
www.cegra.cz

 

 

Centrum AdMaS

Centrum AdMaS je zaměřeno na výzkum, vývoj a aplikace pokročilých stavebních materiálů, konstrukcí a technologií (nejen) v oblasti stavebnictví, ale i dopravních systémů a infrastruktury měst, obcí a krajiny. Další oblastí centra AdMaS je vývoj netradičních konstrukcí s moderními technologiemi, například aplikace nekovových materiálů pro vyztužování konstrukcí.
www.admas.eu

 

DATA DESIGN SYSTEM

Programy řady DDS-CAD jsou samostatnými programy, které jsou od svého počátku vyvíjeny jako specializované aplikace pro oblast stavebnictví. Nejedná se tedy o nadstavbu nad obecný CAD, ani o prostou náhradu rýsovacího prkna. DDS-CAD se zařazuje mezi nástroje BIM a patří mezi ty software, které velmi dobře používají formát souboru IFC, tj. formátu pro uložení informací nejen o projektu, ale o celé projektované stavbě. DDS podporuje OpenBIM přístup a je jedním z hlavních iniciátorů využití IFC pro profese TZB a také pro tvorbu knihoven a katalogů výrobců. 
www.walinger.cz

 

FADW

Architektonická kancelář, která se zaměřuje na moderní postupy ve stavebnictví. Nabízí architektonické návrhy rodinných, bytových i nebytových domů, novostaveb i rekonstrukcí. Od studie po realizační dokumentaci.
www.fadw.cz

 

 

 

Strategičtí partneři


 

Katedra architektury
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
arch.fsv.cvut.cz

 

Kabinet modelové projektování
Fakulta architektury ČVUT v Praze
www.molab.eu

 

Dlouhodobý mediální partner


  

 

EARCH.CZ
internetový portál o architektuře
www.earch.cz
TZB-info | Hlavnímediální partner CzBIM TZB-info.cz
Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami a hospodařením s energiemi v budovách. Každodenně přináší aktuální informace o dění v těchto oborech.
www.tzb-info.cz

 

 

 

 

 

 

 

 


5 základních pilířů činnosti Odborné rady pro BIM

Činnost Odborné rady pro BIM (CzBIM) je postavena na pěti hlavních pilířích, pomocí nichž se Odborná rady pro BIM snaží dostat do povědomí metodiku Informačního modelování budov (BIM).

P1. Prezentace BIM

Pro propagaci myšlenek metodiky BIM Odborná rada pro BIM spolupracuje napříč stavebnictvím tak, aby se metodika BIM dostala co k nejširšímu okruhu zainteresovaných odborníků ve stavebnictví. Cílem tohoto pilíře není jen prezentace BIM na výroční konferenci Odborné rady pro BIM, ale také prezentování metodiky BIM na akcích dalších subjektů. Možná dokonce třeba i na Vámi organizované akci.Číst dál...

P2. Publikační činnost

Publikační činnost chápe Odborná rada pro BIM jako základní popularizační nástroj pro šíření povědomí o metodice BIM. Vedle vlastní publikační činnosti, kterou v roce 2013 bylo vydání první česky napsané příručky o metodice BIM, aktivní členové Odborné rady pro BIM pravidelně přispívají články do odborných časopisů.Číst dál...

P3. Platforma pro setkávání

Odborná rada pro BIM by se měla do budoucna stát platformou pro setkávání odborníků z oboru stavebnictví. V případě zavádění BIM se jedná o dlouhodobý proces změn, o kterých je potřeba diskutovat. BIM klade na každého z účastníků stavebnictví různé nároky a požadavky, mění role i odpovědnosti. BIM představuje nový rozměr spolupráce, který je potřeba přijmout na všech úrovních. A tom všem je potřeba vést dialog.Číst dál...

P4. Pilotní projekty

Již od roku 2012 Odborná rada pro BIM provozuje program nazvaný Pilotní projekty. Cílem tohoto programu je nabídnout zájemcům o metodiku BIM nástroje, ale i know-how pro vyzkoušení si metodiky BIM na reálném projektu. V portfoliu programů Odborné rady pro BIM je v současnosti ArchiCAD, určený zejména architektům a projektantům, a také DDS-CAD, specializovaný nástroj pro projektanty profesí TZB – elektro, topení, voda, plyn a vzduchotechnika.Číst dál...

P5. Legislativa

V dubnu 2013 vznikla historicky první pracovní skupina zaměřená na BIM, standardy a legislativu. Jak naznačují signály z EU, úpravy legislativy jsou důležité z pohledu dlouhodobého záměru zavádění BIM do stavebnictví. V lednu 2014 byla schválena Směrnice EU o veřejných zakázkách, jež zmiňuje též metodiku BIM. Nová směrnice Evropského parlamentu, která se týká zadávání veřejných zakázek by v budoucnu měla vést k ozdravení této oblasti i v českém prostředí. V praxi jde o to, že by se už nemělo soutěžit pouze na cenu, ale daleko větší důraz by měl být kladen na kvalitu díla.Číst dál...

Aktuality

Bentley Systems rozšířila digitální pracovní postupy prostřednictvím 4D modelování staveb

Společnost Bentley Systems koupila Synchro Software a rozšířila digitální pracovní postupy pro dodávky projektů infrastruktury prostřednictvím 4D modelování staveb. Představuje tak časový rozměr pro synchronizaci procesů BIM pomocí pracovních balíčků, imerzivní - vnořené vizualizace a „constructioneeringu‟ pomocí Connected Data Environment(CDE).  Číst dál...

Členové czBIM mohou nominovat kandidáty do představenstva

Až do 31. července 2018 mohou členové czBIM navrhnovat kandidáty na členy představenstva. Volební valná hromada, na které proběhnou volby členů do představenstva se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018. Číst dál...