Maciej Dejer [PL]

Maciej Dejer

BIMKlaster PL

M.A.D. Engineers

 
 

BIM outsourcing - alternativní řešení
BIM Outsourcing - Alternative Solution

 

Pouze ten, kdo chce změnit současné, může stvořit budoucí.
Only people who want to change anything, can create / build the future.

 

Anotace / Annotation

Představíme postup spojující několik nástrojů jako optimální řešení BIM pro malé kanceláře. Porovnáme architektonický model (ArchiCAD) se statickým (TeklaStructure) pomocí programu pro analýzu kolizí (Tekla BIMsight) a aktualizujeme jej pro virtuální realitu (Unity 3D).
 
I'll focus on the multitool procedure as the optimal BIM solution for small design offices. The architectural model (ArchiCAD) will be compared with the structural one (Tekla Structure) by software for collision analysis (Tekla BIMsight), and finally updated forVR (Unity 3D).
 

Životopis / CV

Maciej Dejer, absolventTechnické univerzity v Čenstochové, specializace stavební inženýr. Společník v M.A.D. Engineers a předseda sdružení BIMKlaster v Polsku. Má desetileté zkušenosti s využitím BIM technologií v projektech ocelových a betonových konstrukcí, mezioborové koordinaci a správě projektů na Novém Zélandu, v Kanadě a USA.Ve své práci se zaměřuje na modernizaci stavebnictví pomocí rozvoje znalostí a inovativních postupů. Je spoluautorem portálu www.BIMblog.pl a mnoha článků o praktickém využití BIM.
 
Maciej Dejer, a graduate of theTechnical University of Czestochowa, specialty Civil Engeneering. Co&owner of M.A.D. Engineers and CEO of the Association Cluster of BIM. He has 10 years of experience with BIM technology in construction projects (steel and concrete), interbranch coordination and project's administration for the tasks carried out in New Zealand, Canada and the USA. In his work focuses on improving the construction industry through the development of knowledge and innovation&driven processes. Co&author of the portal www.BIMblog.pl and many articles on the practical use of BIM.