Standardizace negrafických informací 3D modelu

Tato stránka slouží k představení vzniklých standardů pro projektování a využívání modelu v BIM prostředí. Jedná se o parametry (negrafické informace) přiřazené k jednotlivým prvkům modelu. Tvorba parametrů včetně třídníku stavebních konstrukcí je výsledek pracovní skupiny PS#03 BIM a realizace a spolupracujících osob.

 

Standard negrafických informací v modelu (SNIM) je rozdělen do dvou částí:
1. Seznam parametrů (Portál datové struktury) - soupis parametrů přiřazených ke konkrétním konstrukcím
2. Třídník - rozčleňuje a popisuje jednotlivé typy konstrukcí na základě technických a parametrických informací pro snadnou orientaci v modelu

Dále jsou parametry rozděleny na základě požadavků jednotlivých stupňů projektové dokumentace, aby byla zaručena odpovídající informační naplněnost a využitelnost BIM modelů v průběhu stavebního řízení a realizační fázi.

Popis práce a využití výše zmíněných podkladů je obsažen v manuálu pro použití SNIM. Jedná se o základního průvodce, který by měl napomoci uživateli v orientaci a možnostech uplatnění tohoto standardu v jednotlivých fázích projektu. Obecný návod pro správné vytváření (modelaci) prvků popsaných ve SNIM, je včleněn přímo do jednotlivých položek na portále.

Zveřejněná verze je první verze, která bude dále upravovaná dle Vašich připomínek na základě používání v projektech. Pokud budete mít jakékoliv připomínky, prosím proveďte export databáze do excelu a barevnou revizí označte případné změny a doplňky. Revidovanou tabulku prosím pošlete na PS03@CzBIM.org. V dlouhodobém horizontu po dokončení přednějších úkolů plánujeme možnost veřejného připomínkování skrze webový portál SNIM.