Program konference

 

Výroční konference BIM DAY je tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je opět po roce zrekapitulovat nové trendy ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe, představit dosažené výsledky v implementaci BIM tam, kde se metodiku BIM daří úspěšně zavádět. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

 

   

čtvrtek 15. října 2015

 
8:00

9:00

9:15


 
 
AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

ZAHÁJENÍ
DOPOLEDNÍHO BLOKU


BLOK #1 | Plenární sekce I.
 1 hod 30 min

BIM jako prostředek inovace ve stavebnictví

10:45
 
Coffee break 20 min
 
11:05
 
  
 
 
BLOK #2 | Plenární sekce II. 1 hod 40 min

BIM pro pozemní stavby


13:00
 

Přestávka, občerstvení 60 min

 

14:00
  ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

 
14:00
 
 
 
  
 
BLOK #3 | Plenární sekce III. 1 hod 30 min

BIM pro dopravní stavby

15:30
 
Coffe break 20 min
 
15:50  

17:15

 

Zakončení akce

 

18:00
 
   Open BEER party
Poznámky:
 

Změna programu vyhrazena


 

 

Vybraná témata

 

  • BIM pro budovy
  • BIM pro dopravní stavby
  • BIM pro infrastrukturu
  • Role BIM ve veřejných zakázkách
  • BIM spolupráce a komunikace
  • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
  • BIM v praxi
  • BIM ve světě

 

 

| program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |