Paul Nelmes

Skanska Property Czech Republic

 

 

 

 

BIM ve stavební výrobě
BIM in Building Process

 

Kde není změna, není inovace, tvořivost ani motivace pro pokrok
Without change there is no innovation, creativity, or incentive for improvement

 

Anotace / Annotation

Prezentace nabídne přehled využití BIM ve stavebnictví Velké Británie. Přínosy BIM budou prezentovány na příkladech reálných projektů s důrazem na klíčové faktory ovlivňující zapojení osob do BIM přístupu.
 
The presentation will give an overview of BIM implementation in the UK construction and building industry. The potential benefits of BIM will be shown by using real projects as examples, in addition to highlighting the key factors behind successfully engaging people in BIM.
 

Životopis / CV

Paul absolvoval v oboru Pozemní stavitelství, konstrukce staveb v roce 2008 a je autorizovaným stavebním inženýrem. Ve stejném roce začal pracovat pro Skanska UK jako stavbyvedoucí na různých projektech: rozvodné stanice elektrické sítě, dálnice či ocelové haly pro logistiku. Pracoval také na projektu kontrukcí pro kabinovou lanovku Emirates v Londýně ve společnosti URS Scott Wilson. Později působil jako manažer rozvoje stavebních projektů ve Velké Británii. Během práce ve Skansce získal Paul zaujetí pro některé důležité aspekty jako jsou rozvoj udržitelnosti a efektivity projektů. To jej také později vedlo k zájmu o BIM problematiku a dostal na starosti implementaci BIM ve stavajících i připravovaných projektech. Nedávno Paul přestoupil do Skanska Property Czech Republic, kde je jednou z jeho klíčových odpovědností vývoj a implementace BIM strategie pro existující i připravované projekty kancelářských budov.
 
Paul graduated in Civil and Structural Engineering in 2008 and is a Chartered Civil Engineer. After joining Skanska UK in the same year, he has worked as Construction Site Manager on a variety of projects; electricity distribution substations, highways and steel-framed logistics buildings. In addition, Paul was Structural Design Engineer on the ‘Emirates Air Line Cable Car’ in central London, whilst on secondment from Skanska UK to URS Scott Wilson. Most recently in the UK, Paul was Business Development Manager for multiple major construction projects. Paul has developed some key passions during his time with Skanska, in particular improving sustainability and project efficiency. It was the latter which connected him to the industry’s drive in BIM and became he responsible for implementing BIM on existing and future projects. Paul has recently moved to Skanska Property Czech Republic, where one of his key responsibilities is to develop and implement a BIM strategy for their existing and future commercial office developments.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see:
http://cz.linkedin.com/pub/paul-nelmes/36/3b1/47b