Steve Spark

4Projects by Viewpoint
Vice President Business Development, EMEA

 

 

 

 

Velký BIM vs. malý BIM : V čem je rozdíl?
Big BIM v Little BIM : What’s the point?

 

Spolupráce pro stavebnictví a infrastrukturu
Collaboration Solutions for Building and Infrastructure

 

Anotace / Annotation

Slovo BIM je nyní velmi rozšířené a většině lidí evokuje grafické obrázky modelů. BIM je ale daleko více a může přinést mnoho výhod všem stranám zúčastněným v projektu, mohou-li efektivně spolupracovat, co nejvíce integrovaným způsobem. Viceprezident Viewpoint Construction Software bude hovořit o tom, že celý BIM je o integrovaném projekčním týmu spolupracujícím na tvorbě, správě a využití "dat". To přináší výhody pro práci na projektu i pro následnou správu staveb (asset management). Prezentace ukáže, jak stavebnictví ve Velké Británii a dalších zemích využívá BIM a odhalí, proč je metoda spolupráce pro jejich úspěch klíčová.
 
The word BIM is everywhere right now and conjures up to most people images of graphical models. But BIM is so much more and can deliver benefits to everyone involved in a project IF they can collaborate effectively and work in a more integrated way. Viewpoint Construction Software Vice President, EMEA will discuss how BIM is all about an integrated project delivery team focused on the creation, management and utilization of “data” that drives benefits during project delivery and asset management. The presentation will show how the UK and other global construction markets have BIM and identify why collaboration has been fundamental to their success.
 

Životopis / CV

Steve začal kariéru v sektoru Infrastruktury a Engineeringu v britském správci železnic Railtrack. Před nástupem do 4Projects v roce 2006 pracoval také ve společnosti Ford či jako obchodní a marketingový manažer pro Manchester United FC. V roce 2010 byl jmenován viceprezidentem pro Velkou Británii a Evropu. Má na starosti údržbu a rozvoj stávajících zákaznických účtů 4Projects by Viewpoint i nových obchodních příležitostí. Zároveň vede tým odpovědný za síť mezinárodních partnerů. Vzhledem k nedávném mezinárodnímu růstu a vedoucí pozici 4Projects by Viewpoint v řízení BIM projektů, si Steve váží možnosti diskutovat na toto vzrušující téma s významným publikem.
 
Steve started his career in the Infrastructure and Engineering sector with Railtrack, Ford of Britain and Newcastle United FC before joining 4Projects in 2006. In 2010, Steve was appointed Vice President of Business Development with responsibility for the retention and development of all existing accounts as well as new business opportunities, including management of the team responsible for the company’s network of international partners. Given 4Project by Viewpoint recent international growth and leadership in driving BIM solutions, Steve is honored to discuss this exciting topic with this influential audience.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see:
http://uk.linkedin.com/pub/steve-spark/11/277/811