Matthew Owen [UK]

Matthew Owen

Key Account Manager - Client Team
4Projects Ltd
 

OpenBIM – IFC, COBIe and the Common Data Environment
OpenBIM – IFC, COBIe a výměnné prostředí Common Data Environment

 

Nevadí, jak málo víš o BIM, pro někoho jsi BIM guru!
No Matter how little you know about BIM, to someone, you are a BIM guru!

 

Anotace / Annotation

BIM procesy mohou vygenerovat obrovské množství informací. Jednou z našich největších výzev je nalezení způsobu, jakým se nám podaří s těmito informacemi naložit; umožnit propojení jednotlivých systémů a smysluplně sjednotit údaje uvedené prostřednictvím BIM. Tato prezentace se zaměří na to, jak Velká Británie využívá tzv. Common Data Environment a otevřené normy, které pomáhají zjednodušit správu dat.
 
BIM processes can generate huge amounts of information. One of the biggest challenges we face is how we manage this information, interoperability between systems and how we make sense of the data presented through BIM. This presentation will focus on how the UK is utilising Common Data Environments and open standards to help streamline the management of data.
 

Životopis / CV

N/A
 
Matthew Owen works at 4Projects Ltd. 4Projects Ltd provide leading web based collaboration tools to clients and contractors internationally. Matthew Owen is responsible for developing new business and ensuring existing clients are receiving the best level of service.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: http:// uk.linkedin.com/pub/matthew-owen/a/939/284