Co se děje v ČR

Open BIM
www.openbim,cz

Open BIM koncept je univerzální přístup zefektivňující spolupráci při projektování, realizaci a provozu staveb a je založený na otevřených standardech a pracovních postupech. Open BIM certifikace je technický certifikační systém vyvinutý aliancí buildingSMART®, jehož cílem je pomoci dodavatelům AEC softwaru zlepšit, otestovat a certifikovat svá datová připojení k jiným Open BIM řešením.

Cílem aktivity Open BIM je pomoci koordinovat úsilí v oblasti podpory a zavádění pracovních toků prostřednictvím Open BIM. Například tím, že poskytne společné definice, požadavky a značení. Uvítáme, když se dodavatelé AEC softwaru, činitelé v odvětví AEC - projektanti, stavební inženýři, stavební firmy - i AEC projekty zapojí a budou užívat logo Open BIM jako symbol úspěšné, hladké a efektivní spolupráce.

Také Odborná rada pro BIM si je vědoma důležitosti podpory efektivní a bezproblémové spolupráce ve stavebnictví a proto se tématu Open BIM budeme věnovat kontinuálně. Za tímto účelem připravujeme webový portál OpenBIM.cz


Open BIM cz


V rámci Technické normalizační komise č. 152 nyní probíhá připomínkové řízení pro první překlady technických norem pro BIM. Pořadí překladů je dáno tím, jek se normy objevují v rámci systému ČSN jako převzaté EN ISO normy.

České normy týkající se BIM


► ČSN ISO 12006-2 – Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci informací
► ČSN ISO 12006-3 – Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 3: Rámec pro objektově orientované informace
► ČSN ISO 16739 – Datový formát Industry Foundation Classes (IFC) pro sdílení dat ve stavebnictví a ve facility managementu
► ČSN ISO 16354 – Obecné zásady pro znalostní a objektové knihovny
► ČSN P ISO/TS 12911 – Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
► ČSN ISO 22263 – Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
► ČSN ISO 29481-1 – Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát
► ČSN ISO 29481-2 – Informační modelování staveb – Manuál pro předávání informací – Část 2: Rámec pro vzájemnou spolupráci