Miroslav Vyčítal [CZ]

Ing. Miroslav Vyčítal

Hlavní stavbyvedoucí, BIM manager / Main site manager, BIM Manager
Skanska a.s.
 

Zkušenosti s BIM modely v přípravě a realizaci staveb v ČR
Experience with BIM models in preparation and realization of buildings in the Czech Republic

 

BIM není krok do neznáma
BIM is not a step into the unknown

 

Anotace / Annotation

Pilotní projekty využívající BIM modely v podmínkách ČR, využití BIM modelů pro přípravu a realizaci staveb, představení pilotních projektu a zkušenosti z využití BIM modelů při přípravě a realizaci stavby z pohledu stavební firmy
 
Pilot projects using BIM models in conditions of the Czech Republic, the use of BIM models for project preparation and building realization, introduction of pilot projects and experience of using BIM models in the project preparation and implementation from view of a construction company.
 

Životopis / CV

Miroslav Vyčítal absolvoval v roce 2007 Stavební fakultu pražského ČVUT. Během studia se zúčastnil dvou zahraničních stáží - na Technische Universität Wien a na Kansas State University v USA. Po roční praxi v nadnárodní firmě Bovis and Lease, na pozici construction manager, nastupuje do firmy Skanska CZ. Jako stavbyvedoucí a projektový inženýr pracoval na zahraničních zakázkách v Norsku a v Tunisu. V rámci práce pro Skansku se také od roku 2011 věnuje projektu implementace BIM.
 
N/A
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: http://cz.linkedin.com/pub/miroslav-vycital/27/16/a45