BIM pro statiky

 

BIM A STATICI

 

I pro profesi statika může spolupráce na BIM modelu ušetřit práci a zjednodušit komunikaci. Při přebírání modelů do výpočtových programů však musíme počítat s tím, že bude potřeba architektonický (stavební) model použít ne zcela přímo, ale jako referenční pro tvorbu vlastního výpočtového modelu. Velmi často dostupné softwarové nástroje obsahují funkce, které projektantovi – statikovi pomáhají s tvorbou výpočtového modelu. Takovými funkcemi může být například možnost přiřazení určité části stavebního modelu ke konkrétnímu průřezu a materiálu – prvku dostupnému v databázi používaného statického software, nebo různé pomocné funkce pro převod stavebního modelu na výpočtový a správné propojení prvků výpočtového modelu. Základním předpokladem je však kvalitně vytvořený architektonický (stavební) model, který využívá pro návrh každé části konstrukce i správnou funkci – druh konstrukce. Nejjednodušším příkladem nesprávné konstrukce je sloup vytvořený jako zeď. Pro další zjednodušení tvorby výpočtového modelu je vhodné rozdělit nosné a nenosné konstrukce tak, aby mohly být samostatně zobrazeny. Pro informaci o zatížení je ale potřebné oba druhy konstrukce mezi profesemi přenášet.

 

Při zpětném přenosu informací ze statické části do stavební však při současném stavu vývoje bude záležet především na domluvě spolupracujících stran, v jaké formě si předají potřebné změny a který účastník bude změny v modelu konstrukce provádět.

 

V části pro TZB jsme pro případ komunikace pomocí IFC zmiňovali tzv. Coordination View. Ten je používán i v případě přenosu dat mezi architektonickou a statickou částí projektu. Můžete se však také setkat i s tzv. Structural Analysis View, který je vhodný pro komunikaci různých analytických nástrojů. Takový model sám o sobě je nezávislý na hlavním typu konstrukce (tj. zda se jedná o ocel, beton, dřevo nebo jinou konstrukci). Skládá se z prvků se zatížením, zatěžovacích stavů a kombinací, křivek a povrchů, spojení a okrajových podmínek včetně materiálu a informací o profilu.

 

Zajímá Vás problematika Informačního modelu budovy z pohledu statiky?
Kontaktovat nás můžete na info@czbim.org

 

Text převzat z publikace BIM Příručka, 2013, Odborná rada pro BIM, Martin Černý a kolektiv autorů.