Martin Uličný [CZ]

TECHNICO Opava s.r.o.
jednatel / owner

 

Jde to i jinak
There is more than one way to skin a cat

 

Žijeme v prostoru, stavíme v prostoru, utváříme Váš prostor
We live in space, we build in space, we create Your space

 

Anotace / Annotation

Ukázka zpracování stavby ČVUT - CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) metodou BIM ve všech profesích. Jedná se o přístavbu a nástavbu Technické menzy a výstavbu nové budovy. Data BIM modelu byla využita pro tvorbu rozpočtu stavby a budou využita ve facility managementu budovy.

 

Example of building project for CTU in Prague - CIIRC (Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics) created by BIM methodology by all professions. It is an extension of university canteen building plus one new object. BIM model data was used for building cost calculations and will be used in building facility management as well.

 

Medailonek

Společnost TECHNICO má 23 zaměstnanců v profesní skladbě vše pod jednou střechou-architektura, stavařina, statika a konstrukce, HVAC, elektro, doprava, požární bezpečnost a BOZP, energetický audit. Díky tomu jsme schopni pracovat společně na jedné platformě, v jednom systému a na jednom sdíleném digitálním modelu stavby.
 
TECHNICO company has 23 employees covering all professions under one roof - architecture, civil engineering, structural engineers, HVAC, electrical, transport engineers, fire and labour protection specialists, energy auditing. Thanks to this fact we are able to work on the same platform in the same system on one shared digital building model.