BIM DAY 2011

1. odborné setkání CzBIM

se uskutečnilo 18. května 2011 va půdě katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.