BIM pro architekty

 

BIM A ARCHITEKTI

 

Základním motivačním faktorem pro využívání metodiky BIM z pohledu architektů a projektantů je bezesporu zásadní omezení či dokonce vyloučení vlastních chyb v návrhu. Tím, že stavbu architekti a inženýři de facto nasimulují ve virtuálním světě počítače, mohou vyřešit kolize ještě před položením základního kamene stavby, což vede k eliminaci chyb na stavbě, za které by jinak měli nést svůj díl odpovědnosti.

 

Významným pozitivním přínosem je také možnost vytvářet různé analýzy (energetické, cenové, proveditelnosti atd.) již v úvodních fázích návrhu (na základním 3D modelu stavby) a tím docílit kvalitnějšího návrhu stavby bez nutnosti následného předělávání hotového projektu stavby. Čím dříve jsou změny v projektu prováděny, tím je jejich provádění rychlejší, jednodušší, a tedy i levnější.

 

V dnešní době již téměř všichni architekti BIM používají a mnozí o tom ani neví. Základem BIM je totiž prostý 3D geometrický model, který vzniká snad při každém návrhu stavby jako prostředek k vizualizaci a prezentaci návrhu. Architektovi k plnohodnotnému používání BIM potom stačí přizpůsobit své pracovní postupy. Rozdíl mezi prostým 3D modelem a BIM modelem je pouze v použitých entitách (modelovacích nástrojích – prvcích). V obecném 3D modeláři geometrie vzniká skládáním prostorových bodů, hran, ploch nebo obecných těles, naproti tomu v BIM modeláři “stavba” vzniká z prvků jako je zeď, deska, střecha, trám, atd, u kterých je možné navíc definovat další vlastnosti (materiál, výrobce, cena a další). Zároveň je každý prvek v modelu stavby zařazen do hierarchické struktury, která umožňuje prvek přesně lokalizovat. Prvek obsahuje informaci o místnosti, ve které se nachází, ta je přiřazena podlaží, to je přiřazeno budově a ta je přiřazena pozemku. Toho je možné využít například pro topologickou analýzu návrhu stavby.

 

BIM umožňuje architektům vyhodnocovat více možností řešení v rámci jednoho návrhového modelu a tím zefektivnit návrhový proces. Projektová dokumentace je snadněji nebo automaticky generována přímo z modelu a umožňuje architektům trávit více času ve prospěch kvalitního návrhu stavby. Práce ve 3D vytváří také lepší podmínky pro koordinaci, zvyšuje možnost prostorových rezervací jednotlivých profesí a umožňuje snadnější kontrolu pomocí detekcí kolizí. Integrované projektování (modelování), analýzy i návrh je možné držet pod kontrolou v rámci jednoho sdíleného modelu.

 

3D model je výchozím bodem projektu, nikoliv jeho cílem. Architektovi tedy náleží nejzásadnější díl práce na přípravě BIM modelu stavby, zároveň ale dostává možnost lepší kontroly celého procesu návrhu. BIM zlepší pracovní postupy tím, že přesune těžiště práce z dříve tak potřebného vytváření projektové dokumentace k přímé a kreativní tvorbě stavebních celků.

 

Zajímá Vás problematika Informačního modelu budovy z pohledu architektů?
Kontaktovat nás můžete na info@czbim.org

 

Text převzat z publikace BIM Příručka, 2013, Odborná rada pro BIM, Martin Černý a kolektiv autorů.