spolupráce s MPO

Spolupráce na tvorbě podkladů pro Koncepci zavedení BIM v ČR

Na počátku roku 2017 se CzBIM podařilo dohodnout s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) na spolupráci při tvorbě podkladů pro vytvoření dokumentu nazvaného „Koncepce zavedení metody BIM v České republice“.

Tento dokument byl uložen MPO nařízením vlády č. 958, (dát tam odkaz na dokument na vládním portálu nebo ho dát k nám na stránky) o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice a návrh dalšího postupu pro její zavedení, ze dne 2. listopadu 2016. Vláda v něm vyjádřila podporu zavádění metody BIM v ČR v souvislosti s jejím vlivem na růst ekonomiky a konkurenceschopnosti ČR. Dále vláda uložila MPO za podpory ostatních ministerstev zpracovat a předložit ke schválení tento dokument do 31. července 2017.

Práce na koncepci byla velmi intenzivní a nahuštěna do velmi krátkého termínu od ledna do dubna letošního roku tak, aby se stihl celý přípravný proces a dokument mohl být předložen vládě ke schválení na konci července 2017. Na celé aktivitě nás mrzí, že během takto krátké doby nebylo prakticky možné zajistit širokou diskusi nad jednotlivými tématy a doporučeními. Celý tým CzBIM však udělal maximum, aby oslovil vybrané odborníky a získal jejich názory a poskytl jim prostor pro doplnění textů odevzdávaných jako odborný podklad pro koncepci.

Dokument je koncepční, ale i velmi věcný a popisuje koncept možných řešení pro 13 hlavních oblastí, které se zavedením metody BIM souvisí. Dokument též obsahuje konkrétní doporučení a časový plán, jak tato doporučení optimálně realizovat. Spolupráce s týmem MPO vedeným Ing. Petrem Serafínem byla výborná a domníváme se, že se to pozitivně na jeho výsledném znění projevilo. Dokument považujeme za velmi podařený a přínosný. Dosavadní schvalovací proces probíhá pozitivně a jsme optimisty, že bude brzy vládou schválen, čímž se stane základním pilířem budoucích změn v této oblasti.

Bohužel smlouva o spolupráci s MPO nás zatím zavazuje k mlčenlivosti o obsahu dokumentu, ale jsme přesvědčeni, že brzy bude dokument uvolněn a my budeme oprávněni též nabídnout našim členům a odborné veřejnosti znění koncepce i s našimi komentáři. Velmi se těšíme na tento moment, neboť bude startovacím bodem odborné diskuse a získáváním dalších zajímavých námětů a názorů. Pevně věříme, že tento termín nastane v blízké budoucnosti. Jakmile nám toto bude umožněno, budeme Vás neprodleně zde i formou newsletteru informovat.