Ing. arch. Daniel Pexa

Architekt
FADW, s.r.o.
 

BIM v projekční praxi
BIM in design practice

 

Člověk tvoří, stroj pracuje
Man creates, machine works

 

Anotace / Annotation

Když v našem ateliéru řešíme nové zadáním, přemýšlíme především o vznikajícím prostoru a vztahu k tomu stávajícímu. Právě BIM nástroj nám pomohl soustředit se na samotnou tvorbu a konstrukci virtuálního 3D modelu a pracné vytváření projektové dokumentace přenechat softwaru.
 
When we are in our studio dealing with a new assignment, we think primarily about the emerging space and its relation to the existing one. The BIM tool has helped us to focus on the actual design. We can relinguish to the software the construction of a virtual 3D model and of the laborious project documentation.
 

Životopis / CV

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, během studií absolvoval praxi v ateliéru A.D.R., později v ateliéru F2 architekti a partneři, kam také po absolvování nastoupil jako architekt. Od roku 2011 tvoří v ateliéru FADW. Se softwarem na bázi BIM přišel do styku již na studiích v roce 1999, systematicky používá BIM v projekční praxi od r. 2007.
 
Graduated from the Faculty of Architecture CTU , during his studies had a practice in the studio ADR , later in the studio F2 architects and partners, which he also joined after graduating as an architect. Since 2011 he works in studio FADW. With software based on BIM he came into contact already as a student in 1999 , he systematically uses BIM in design practice since 2007.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: N/A