BIM pro stavební firmy

 

BIM A STAVEBNÍ FIRMY

 

Pro zhotovitele představuje BIM především aktuální a spolehlivou dokumentaci stavebního projektu. Z hlediska toku informací je na jedné straně uživatelem modelu, ale zároveň je důležitým spoluautorem modelu, protože model aktualizuje podle skutečného stavu a skutečných výrobků, které jsou na stavbě použity. V tomto směru je role zhotovitele zcela zásadní, pokud má být model dále použit pro správu a údržbu nemovitosti.

 

Zajímá Vás problematika Informačního modelu budovy z pohledu stavební firmy?
Kontaktovat nás můžete na info@czbim.org

 

Text převzat z publikace BIM Příručka, 2013, Odborná rada pro BIM, Martin Černý a kolektiv autorů.