pondělí 12. září 2011

   


13:30

 
 
I. BLOK
 
Michal Čermák | EARCH.CZ
 
Ing. arch. Petr Vaněk | CzBIM.org
 
Ing. Jan Kolomazník | Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Ing. Štěpánka Tomanová | Externí spolupracovník ÚNMZ pro normy BIM
 
Ing. Josef Remeš | FAST VUT v Brně - Ústav pozemního stavitelství
 
Ing. Miroslav Vyčítal | SKANSKA
 
Ing. arch. Jan Fousek | FADW architektonický ateliér
Ing. arch. Viktor Johanis | FADW architektonický atelier
 
Ing. arch. Petr Vokoun | VZ Architekti
 
16:40
 
Coffee break 
 
17:10

 
 
II. BLOK
 
Enni Laine [FI] |  Kompetenční centrum SKANSKA Finland 
 
Arto Kiviniemi [GB] | School of the Built Environment, University of Salford, Velká Británie 
 
Ian Bogle [GB] | BFLS architektonický atelier, Velká Británie
 

19:15
 
DISKUZE
 
Poznámky:
 

Změna programu vyhrazena

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.
Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.