pracovní skupiny

Pracovní skupiny Odborné rady pro BIM jsou tematicky vymezené skupiny odborníků složené z řad členů Odborné rady pro BIM , tak i nečlenů - odborníků z praxe či akademické sféry. Pracovní skupinu řídí její vedoucí koordinátor. Členové pracovní skupiny se scházejí dle potřeby několikrát ročně.
 

PS#01: BIM & Standardy a legislativa

Skupina se podílí na publikační činnosti spolku v oblasti popularizace a standardizace postupů metody BIM v českém prostředí. Členové skupiny aktivně komunikují a působí na jednotlivé státní orgány a instituce, které mají spojitost s metodou BIM.
 

PS#02: BIM & Výuka

Činnost skupiny je ve fázi zrodu a jejím záměrem je sdružit odborníky z vysokých i středních škol. Umožnit jim sdílení informací a zkušeností s rozvojem výuky metody BIM.
 

PS#03: BIM & Realizace 

Aktuálním cílem skupiny je vytvoření základního standardu obsahu negrafických dat (vlastností) 3D modelu pro jednotlivé typy jeho prvků podle specifikované podrobnosti projektové dokumentace. Členy skupiny jsou odborníci z oblastí projekce, dodávaní staveb či rozpočtování.
 

PS#04: BIM & Dopravní stavby

Sdružuje členy s odborným zaměřením na oblast výstavby dopravní infrastruktury. Zaměřuje se na specifika této oblasti a je i partnerem pro SFDI, který je pověřeným garantem zavádění metody BIM v rezortu Ministerstva dopravy.