BIM DAY 2013

Cílem říjnové výroční konference je roční ohlédnutí za vývojem zavádění BIM do praxe jak v zahraničí, tak i v České republice.

 

BIM DAY 2013: BIM jako výzva, BIM jako vize!
Metodika BIM jako dlouhodobá vize pro stavebnictví

 

 Konference se uskuteční v Praze, ve čtvrtek 31. října 2013.

 

  • Proč českému stavebnictví chybí dlouhodobá vize a koncepce?
     

  • Proč je ve vyspělých zemích u veřejných zakázek BIM povinně zaváděn?
     

  • Proč by se BIM měl uplatnit v českém stavebnictví? 

 

 
Nedostatečná informační hodnota projektové dokumentace, plýtvání stavebními materiály, vícepráce jak na úrovni projektu, tak během výstavby samotné, v neposlední řadě pak vysoká uhlíková stopa většiny dnes realizovaných staveb, to je výčet zásadních problémů dnešního stavebnictví. Pomoci změnit tato vskutku nepříznivá čísla by mohla i nová metodika práce na principu informačního modelu budovy, která se skrývá za zkratkou BIM.
 

Necháme to být nebo s tím něco uděláme?
Přijďte diskutovat o budoucnosti metodiky BIM

 
  • Proč BIM není součástí standardů výkonů a činností autorizovaných osob?

  • Proč BIM není (prozatím) součástí českých (lokalizovaných) norem?

  • Proč BIM není součástí zákona o zadávání veřejných zakázek?

 

BIM: Projekce - Výstavba - Správa

Na výroční konferenci BIM DAY 2013 se představí přední zahraniční i domácí odborníci na problematiku zavádění metodiky BIM do stavební praxe. Hodnota informací roste s časem, i proto je jednou z hlavních myšlenek metodiky BIM práce s informace beze ztráty dat po celou dobu životnosti stavby. Od jejího návrhu, přes vyprojektování, výstavbu až po její správu.
 
Výroční konferencí BIM DAY 2013 navazuje Odborná rada pro BIM (CzBIM) na předchozí konference věnované problematice BIM. Ty postupně naznačily účastníkům možnosti zavádění BIM ve světě, zejména pak ve Velké Británii. Zároveň otevřely diskuzi nad možnostmi zavádění BIM v podmínkách ČR. Odborná rada pro BIM i nadále sleduje vývoj ve světě a také dění na domácí scéně.
 
 

BIM doma i ve světě

V první části programu se představí členové CzBIM se svými pilotními projekty, na kterých ukáží své první zkušenosti s metodikou BIM. Mezi přednášejícími se představí zástupci těchto projekčních ateliérů: di5 architekti inženýři (www.di5.cz), EnergySim (www.energysim.eu), MS Architekti (www.msarchitekti.cz), FADW (www.fadw.cz). Jedna z prvních staveb v ČR vyprojektovaná metodikou BIM je nyní realizovaná firmou SKANSKA (www.skanska.cz) v Praze na Smíchově. Prostor bude věnován rovněž problematice výuky BIM, kdy bude prezentován patrně jeden z prvních bakalářských projektů zpracovaných metodikou BIM. V neposlední řadě představíme činnost Odborné rady pro BIM a především činnost její první pracovní skupiny pro BIM & Standardy a Legislativu.
 

V druhé části konference se představí zahraniční hosté, odborníci na zavádění BIM. Mezi hlavními řečníky se tak objeví architekt Ben Wallbank – BIM konzultant ze společnosti Smart BIM Solutions, Matthew Owen ze společnosti 4Projects, oba z Velké Brtitánie. Mezi zahraničními řečníky se objeví Lutz Bettels ze společnosti Bentley Systems a zástupce německé sekce mezinárodní aliance BuildingSMART. Nebude chybět ani přednáška Marka Boutena z firmy DDS-CAD z Nizozemí, specialisty na BIM projektování technických zařízení budov. BIM z pohledu správce budov představí zástupce maďarské firmy VintoCON András Szigeti a Peter Tuczai. Bohatý výčet zahraničních řečníků uzavírají Leif Granholm zástupce finské společnosti Tekla a profesor Stephen Lockley z univerzity Northumbria z Velké Británie.

Změna programu vyhrazena

 

| program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |