BIM2DAY 2012

Tématem listopadové konference je pokračování
představení nové metodiky práce označované jako BIM.

 

Jedná se o letošní druhou konferenci a nazvali jsme ji "BIM2Day" nebo chcete-li “BIM Today”.

 

Konference se uskuteční v Praze, ve čtvrtek 29. listopadu 2012.

 

BIM2DAY 2012 konference a přednáška Eike Schlinga

 

 

Touto konferencí chceme volně navázat na červnovou konferenci BIM Day 2012. Ta naznačila účastníkům možnosti zavádění BIM ve světě, zejména pak ve Velké Británii. Zároveň otevřela diskuzi nad možnostmi zavádění BIM v podmínkách ČR.
 
Za úspěch Odborné rady pro BIM lze v tomto směru považovat zahájení konkrétních kroků spolupráce mezi CzBIM a profesní komorou ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), či zahájení “BIM diskuze” se zástupci Odboru městského investora, Magistrátu hlavního města Prahy.
 
 

Jak naznačují důvody pro zavádění BIM nejen ve Velké Británii, jedním z hlavních cílů je snaha efektivněji vynakládat s penězi daňových poplatníků při výstavbě i správě veřejných investic.

 
I proto bychom metodiku BIM rádi představili v těchto souvislostech také v ČR.
 

| program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |