Představenstvo

 

Petr Vaněk

předseda představenstva CzBIM


vanek@czbim.org

Petr Vaněk absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 2000. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN s.r.o., kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (později od roku 2009 vycházející jako www.EARCH.cz), který vede doposud. Kontakt s akademickou půdou udržoval v letech 2004 - 2009 organizováním sérií přednášek a workshopů Digitální architekt, které se konaly na FA ČVUT v Praze. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek, zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V letech 2009-2010 působil jako externí pedagog na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti předsedou.Petr Matyáš
místopředseda představenstva CzBIM a jednatel, di5 architekti inženýři

matyas@czbim.org

V téměř 20leté projekční praxi jsem se účastnil na přibližně 200 projektech pozemních staveb, na kterých jsem byl v různých projekčních a manažerských pozicích. 

Tyto projekty byly velmi rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. Vybrané projekty získali ocenění jako např. Stavba roku ČR, ocenění Best of reality ČR, Facility management projekt roku IFMA Award.

Problematikou BIM se zabývám uplynulých 6 let, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi. V roce 2014 jsem stál u vzniku a zadání pro vývoj softwaru BIM POINT. Od roku 2016 jsem jedním ze zástupců ČR vyslaným Ministerstvem průmyslu ve pracovní skupině EU BIM TASK Group. Zabývám se mimo jiné přednáškovou činností na téma propagace BIM postupů a technologií.

 


 

 

 

Ing. Michal Jirát
architekt, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

jirat@czbim.org

O BIM v projektování se zajímám od roku 2006, kdy se tomu ještě ani BIM neříkalo.

V profesním životě je můj způsob práce ve všech ohledech založen na konceptu práce s Informačním modelem budovy (BIM = Building information modeling). Tuto technologii používám již od prvotních hmotových skic a konceptuálních  úvah až po detailní technické dopracování návrhů a využití při realizaci. Jsem autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a v současné době působím  jako architekt a koordinátor projektů a jako BIM manažer procesů v rámci činnosti ateliéru Noscale architects, s.r.o.

BIM projektování také vyučuji jako externí pedagog kabinetu modelového projektování Fakulty Architektury ČVUT v Praze v rámci předmětů CAD I až CAD III se specializací na software ArchiCAD. 

V občanském sdružení (dnes zapsaný spolek) Odborná rada pro BIM  působím jako člen rady sdružení resp. člen představenstva od roku 2011 a podílel jsem se na formování vizí a všech činností spolku.Jsem spoluautor publikace BIM příručka, která je prvním česky psaným materiálem představení metodiky informačního modelování budov (BIM)  a význam BIM pro změny procesů ve stavebnictví, kterou Odborná rada pro BIM,  resp. její pracovní skupina BIM & Standardy a legislativa v roce 2013 publikovala.

motto:
 „Nechci tahat čáry, projektuji BIM.“


Ing. Štěpánka Tomanová
jednatelka, CAD - BIM s.r.o.

tomanova@czbim.org

Již od svých studií jsem se zabývala použitím CAD a jeho návazností na další etapy stavebního projektu (tehdy pouze oceňování). Velký vliv na mne měla a má spolupráce s norskou firmou Data Design System a jejími partnery z ostatních zemí. Díky této spolupráci, která trvá již téměř 30 let, jsem se postupně seznamovala a učila se komunikovat s různými profesemi, od stavebních inženýrů, přes návrháře interiérů až po profese TZB. 

S rostoucími možnostmi softwarových nástrojů obecně jsem se zaměřila na metodiku BIM. Vnímání potřebných změn mne přivedlo až ke spolupráci s ÚNMZ a do oblasti technické normalizace pro BIM. Výsledkem spolupráce je kromě přejímání technických norem i založení technické normalizační komise TNK 152 pro BIM. V současné době se pracovně stále věnuji ve firmě CAD-BIM s.r.o. (distributor software DDS-CAD pro projektanty TZB) konzultační činnosti, uživatelské podpoře, lokalizaci a vývoji software. Jsem předsedkyní TNK 152 (Organizace informací o stavbách a informační modelování staveb (BIM)), členkou ISO TC 59/SC13 (Organizace informací o stavbách), CEN TC 442 (BIM) a EU BIM Task Group. Aktivně se snažím podporovat popularizaci metodiky BIM s důrazem na použití otevřených dat (open data). 

Za velmi důležité pokládám hledání smysluplných kompromisů a propojování různých názorů a lidí, zkrátka spolupráci, která vede k lepšímu výsledku, než souboj.

motto: „Člověk je tvor společenský, tak by měl zkusit se tak i chovat.“
 


Rudolf Vyhnálek
majitel a jednatel společnosti cadconsulting, s.r.o.

vyhnalek@czbim.org

S CAD produkty (konkrétně AutoCAD 10) jsem se potkal na začátku stavební průmyslovky. 2D kreslení mi vždy připadalo jako málo názorné, a proto společně s projektovou dokumentací odevzdával i 3D model. Díky názornosti prezentace měly takové projekty vždy navrch a získávali jsme tak nové klienty a drželi si stávající.

V roce 2007 jsem díky jednom z prvních „BIM“ projektů (stadion SK Slavia Praha) získal společně s kolegy nejvyšší ocenění Revit v praxi. Díky tomu jsem se stal zaměstnancem lokálního distributora software společnosti Autodesk a posléze i aplikačním inženýrem této společnosti, který byl zodpovědný za region střední a východní Evropy.

Při spolupráci s mnoha klienty jsem narážel na to, že mnoho z nich nechápalo přínosy používání nástrojů pro tvorbu BIM modelů a BIMu vůbec a bez hlubší znalosti považují tyto nástroje spíše za obtíž. Proto jsem v roce 2009 založil, v té době jako OSVČ, cadconsulting. V roce 2012 pak vznikl cadconsulting, spol. s r.o., který dnes čítá bez mála 30 různě zapojených osob. Naší hlavní náplní je učit a podporovat projekční a architektonické ateliéry, rozpočtáře, stavební firmy, správce budov a výrobce stavebních prvků v jejich přechodu na platformu BIM.

motto: „Žádný učený z nebe nespadl.“