Představenstvo

 

Petr Vaněk

předseda představenstva CzBIM


vanek@czbim.org

Petr Vaněk absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 2000. Po ukončení studií spoluzaložil architektonický ateliér ARCHPLAN s.r.o., kde aktivně působil na pozici architekta do roku 2007. Mezitím v roce 2002 inicioval spuštění internetového deníku www.e-architekt.cz (později od roku 2009 vycházející jako www.EARCH.cz), který vede doposud. Kontakt s akademickou půdou udržoval v letech 2004 - 2009 organizováním sérií přednášek a workshopů Digitální architekt, které se konaly na FA ČVUT v Praze. Společně s týmem EARCH.cz zorganizoval celou řadu dalších přednášek, zejména zahraničních architektů, mezinárodních odborných konferencí a workshopů. V letech 2009-2010 působil jako externí pedagog na katedře architektury FSv ČVUT v Praze. V květnu 2011 stál u založení občanského sdružení Odborná rada pro BIM, jehož je v současnosti předsedou.Petr Matyáš
místopředseda představenstva CzBIM a jednatel, di5 architekti inženýři

matyas@czbim.org

V téměř 20leté projekční praxi jsem se účastnil na přibližně 200 projektech pozemních staveb, na kterých jsem byl v různých projekčních a manažerských pozicích. 

Tyto projekty byly velmi rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. Vybrané projekty získali ocenění jako např. Stavba roku ČR, ocenění Best of reality ČR, Facility management projekt roku IFMA Award.

Problematikou BIM se zabývám uplynulých 6 let, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi. V roce 2014 jsem stál u vzniku a zadání pro vývoj softwaru BIM POINT. Od roku 2016 jsem jedním ze zástupců ČR vyslaným Ministerstvem průmyslu ve pracovní skupině EU BIM TASK Group. Zabývám se mimo jiné přednáškovou činností na téma propagace BIM postupů a technologií.

 


 

 

 

Ing. Michal Jirát
architekt, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

jirat@czbim.org

O BIM v projektování se zajímám od roku 2006, kdy se tomu ještě ani BIM neříkalo.

V profesním životě je můj způsob práce ve všech ohledech založen na konceptu práce s Informačním modelem budovy (BIM = Building information modeling). Tuto technologii používám již od prvotních hmotových skic a konceptuálních  úvah až po detailní technické dopracování návrhů a využití při realizaci. Jsem autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby a v současné době působím  jako architekt a koordinátor projektů a jako BIM manažer procesů v rámci činnosti ateliéru Noscale architects, s.r.o.

BIM projektování také vyučuji jako externí pedagog kabinetu modelového projektování Fakulty Architektury ČVUT v Praze v rámci předmětů CAD I až CAD III se specializací na software ArchiCAD. 

V občanském sdružení (dnes zapsaný spolek) Odborná rada pro BIM  působím jako člen rady sdružení resp. člen představenstva od roku 2011 a podílel jsem se na formování vizí a všech činností spolku.Jsem spoluautor publikace BIM příručka, která je prvním česky psaným materiálem představení metodiky informačního modelování budov (BIM)  a význam BIM pro změny procesů ve stavebnictví, kterou Odborná rada pro BIM,  resp. její pracovní skupina BIM & Standardy a legislativa v roce 2013 publikovala.

motto:
 „Nechci tahat čáry, projektuji BIM.“
Ivana Krošová
IT Director, Skanska a.s.

krosova@czbim.org
 

S BIMem jsem se poprvé setkala v roce 2008, kdy jsme byly v rámci mezinárodního Skanska tréningu pověřeni předložit top managementu jak se postavit k BIMu. Mimo jiné jsme navrhli založit BIM expertní skupinu, která by sdílela zkušenosti v rámci všech Skanska obchodních jednotek.

V roce 2009 tato skupina vznikla a já se stala její zakládající členkou a začala se společně s ostatními kolegy zpočátku naivně propagovat a prosazovat implementaci BIMu v naší stavební firmě. Díky dalším nadšencům se podařily rozjet první pilotní projekty a následně založit útvar BIM, který se od té doby každým rokem rozšiřuje a profesionalizuje.

BIM a digitalizaci považuji za klíčové trendy rozvoje stavebnictví . Chci se podílet na profesionalizaci asociace tak, aby se stala atraktivním a otevřeným partnerem pro organizace i profesionály zabývající se BIMem. V asociaci chci zastupovat zájmy stavebních firem při zavádění BIMu v oblastech pozemního i dopravního stavitelství

Baví mě dělat nové a smysluplné věci, které pomůžou zvýšit efektivnost řízení stavební výroby.


 

 Jaroslav Nechyba
ředitel a spolumajitel firmy, Callida, s.r.o.

nechyba@czbim.org

Mám rád, když za každého mluví jeho činy a ne slova, resp. medailonky. Proto vás nebudu unavovat zdlouhavým životopisem a pokusím se stručně poohlédnout za dosavadní pracovní kariérou a motivací proč se angažuji v CzBIM.

Můj profesní život naplňuje úspěšných a zajímavých 25 let budování a rozvoje perspektivní softwarové a poradenské firmy v oblasti informačních systémů pro stavebnictví z pozice spolumajitele a ředitele. BIM je pro mě přirozeným pokračováním předcházejících aktivit, které jsme nastartovali partnerstvím se společností Viewpoint. Za svůj velký úspěch považuji stabilitu firmy a její schopnost stále se učit a kreativně přinášet na trh nové produkty a služby. Mimochodem u nás ve firmě působí 40 % spolupracovníků déle než 15 let.

Proč jsem se ucházel o zvolení do představenstva?

Mám velkou úctu k lidem, kteří Odbornou radu pro BIM založili a pomohli ji dostat se do současné pozice. Již dva roky se velmi aktivně podílím na její činnosti a rozvoji. Velmi mě zaujala atmosféra spolupráce a společného úsilí všech, se kterými jsem doposud pracoval. Pracovně si postupně uvolňuji ruce z výkonné pozice ředitele firmy, a tudíž mohu nabídnout část svého času a energie. Rozhodně neusiluji pouze o funkci pro funkci.
Domnívám se, že mohu přispět svými zkušenostmi a znalostmi v budování funkční organizace (začínali jsme s pár počítači v 5 lidech), určitým nadhledem a schopností vidět o kousek dál než na první roh. Díky partnerství s firmou Viewpoint mám přístup k velmi zajímavému know-how a kontaktům, které mohu z velké míry dát k dispozici pro činnost Odborné rady pro BIM.

Mám rád velké výzvy a nebojím se spolupodílet na rozhodování a zodpovědnosti.

motto: 
„Keep it simple. Make your life easy“.  

 


Ing. Štěpánka Tomanová
jednatelka, CAD - BIM s.r.o.

tomanova@czbim.org

Již od svých studií jsem se zabývala použitím CAD a jeho návazností na další etapy stavebního projektu (tehdy pouze oceňování). Velký vliv na mne měla a má spolupráce s norskou firmou Data Design System a jejími partnery z ostatních zemí. Díky této spolupráci, která trvá již téměř 30 let, jsem se postupně seznamovala a učila se komunikovat s různými profesemi, od stavebních inženýrů, přes návrháře interiérů až po profese TZB. 

S rostoucími možnostmi softwarových nástrojů obecně jsem se zaměřila na metodiku BIM. Vnímání potřebných změn mne přivedlo až ke spolupráci s ÚNMZ a do oblasti technické normalizace pro BIM. Výsledkem spolupráce je kromě přejímání technických norem i založení technické normalizační komise TNK 152 pro BIM. V současné době se pracovně stále věnuji ve firmě CAD-BIM s.r.o. (distributor software DDS-CAD pro projektanty TZB) konzultační činnosti, uživatelské podpoře, lokalizaci a vývoji software. Jsem předsedkyní TNK 152 (Organizace informací o stavbách a informační modelování staveb (BIM)), členkou ISO TC 59/SC13 (Organizace informací o stavbách), CEN TC 442 (BIM) a EU BIM Task Group. Aktivně se snažím podporovat popularizaci metodiky BIM s důrazem na použití otevřených dat (open data). 

Za velmi důležité pokládám hledání smysluplných kompromisů a propojování různých názorů a lidí, zkrátka spolupráci, která vede k lepšímu výsledku, než souboj.

motto: „Člověk je tvor společenský, tak by měl zkusit se tak i chovat.“
 


Rudolf Vyhnálek
majitel a jednatel společnosti cadconsulting, s.r.o.

vyhnalek@czbim.org

S CAD produkty (konkrétně AutoCAD 10) jsem se potkal na začátku stavební průmyslovky. 2D kreslení mi vždy připadalo jako málo názorné, a proto společně s projektovou dokumentací odevzdával i 3D model. Díky názornosti prezentace měly takové projekty vždy navrch a získávali jsme tak nové klienty a drželi si stávající.

V roce 2007 jsem díky jednom z prvních „BIM“ projektů (stadion SK Slavia Praha) získal společně s kolegy nejvyšší ocenění Revit v praxi. Díky tomu jsem se stal zaměstnancem lokálního distributora software společnosti Autodesk a posléze i aplikačním inženýrem této společnosti, který byl zodpovědný za region střední a východní Evropy.

Při spolupráci s mnoha klienty jsem narážel na to, že mnoho z nich nechápalo přínosy používání nástrojů pro tvorbu BIM modelů a BIMu vůbec a bez hlubší znalosti považují tyto nástroje spíše za obtíž. Proto jsem v roce 2009 založil, v té době jako OSVČ, cadconsulting. V roce 2012 pak vznikl cadconsulting, spol. s r.o., který dnes čítá bez mála 30 různě zapojených osob. Naší hlavní náplní je učit a podporovat projekční a architektonické ateliéry, rozpočtáře, stavební firmy, správce budov a výrobce stavebních prvků v jejich přechodu na platformu BIM.

motto: „Žádný učený z nebe nespadl.“