András Szigeti [HU]

Mr. András Szigeti

Vedoucí rozvoje podnikání / Head of Business Development
vintoCON
 

BIM pro Facility Management
BIM for Facilities Management

 

archifm.net – Opravdový BIM. Management životního cyklu stavby
archifm.net – Truly BIM. Lifecycle Building Management.

 

Anotace / Annotation

Role BIM ve stavebnictví – celková životnost BIM. Získejte co nejvíce z BIM - přínosy BIM pro Facility Management. Pokrytí veškerých potřeb facility managementu systémy CAFM / CMMS založenými na ryzím BIM – to je přístup společnosti vintoCON. Nový způsob poskytování FM služeb - archifm.net, cloud hosting (SaaS). BIM facility managementu v praxi - studie společnosti vintoCON.
 
The role of BIM in the building industry – the total BIM lifecycle . Get the most out of the BIM - the benefits of BIM for FM.Covering all FM / Maintenance needs with genuine BIM based CAFM/CMMS solutions - vintoCON approach. The new way of providing FM services – archifm.net, hosted cloud service (SaaS). BIM FM in the practice – vintoCON case studies.
 

Životopis / CV

Absolvoval Elektrotechnickou univerzitu v Budapešti (promoce v roce 1977) a je držitelem diplomů jako registrovaný patentový zástupce (1981 - Institut postgraduálního studia práv na Univerzitě ELTE), dále dokončil MBA kurz IMC - International Management Center v Budapešti v roce 1992. Začínal jako softwarový inženýr v Eötvös Lorand Geophyiscal Institute v Maďarsku (ELGI). Zde pracoval na vývoji softwaru pro seismické výzkumné projekty a také se zúčastnil zahraničních expedic v bývalém Sovětském svazu, Řecku, Finsku a Rakousku. V roce 1987 začal pracovat pro Graphisoft , společnost vyvíjející celosvětově známý architektonický software ArchiCAD, založený na principech BIM. Jako softwarový inženýr této společnosti se podílel na vývoji jejího softwaru Rapid pro navrhování potrubí. V roce 1990 přešel na management prodeje a stal se vedoucím a spoluzakladatelem společnosti Graphisoft Trading Ltd., výhradního maďarského distributora produktů Apple. Po roce činnosti pod vedením pana Szigeti se maďarská distribuce Apple stala nejúspěšnější z nově zřízených integrovaných marketingových komunikací (IMC) ve střední a východní Evropě. V roce 1993 se vrátil do vedení společnosti Graphisoft a připojil se k mezinárodnímu prodejnímu týmu softwaru ArchiCAD. Úspěšně zajistil regionální obchodní aktivity společnosti pro střední a východní Evropu a prostřednictvím nově získaných nezávislých distributorů se ArchiCAD brzy stal hlavní značkou v regionu. Jako ředitel prodeje od roku 1994 vede prodejní tým a je zodpovědný za své nezávislé distributory v regionu EMEA. V roce 1997 se pan Szigeti přestěhoval do Hong Kongu a stal se generálním manažerem Graphisoft Hongkong Ltd., se zodpovědností za správu činnosti obchodních partnerů společnosti v jihovýchodní Asii a s úpěchem zavedl značku ArchiCAD v Číně. Po návratu do vedení Graphisoftu v roce 1999 byl nominován na mezinárodního obchodního ředitele, čímž převzal vedení celého prodejního týmu a zodpovědnost za své nezávislé distributory po celém světě. V období 2003 až 2005 pan Szigeti pracoval jako nezávislý konzultant, uskutečnil několik investic do různých obchodních společností. Poté se - jako jeden ze spoluzakladatelů – připojil k vintoCON , tzv. spin-off společnosti Graphisoftu, a převzal celou její obchodní divizi facility managementu. V letech 2010 a 2011 byl pan Szigeti pozván jako hostující lektor obchodní administrace na Univerzitu Corvinus v Budapešti. V současnosti je jako business developement manager zodpovědný za celosvětové prodejní aktivity směřující k maximalizaci výkonů svých nezávislých obchodních partnerů po celém světě. Rozšiřuje trh produktů CAFM / CMMS založených na BIM, jako jsou ArchiFM , archifm.net , OrthoGraph, ShareYourDesign .
 
Graduated as Master of Electrical Engineering at the Technical University of Budapest in 1977 and holding secondary diplomas as registered patent attorney (1981 - Institute of Post-graduate Legal Studies of ELTE University), plus completing MBA course of IMC – International Management Center, Budapest in 1992. Starting as a software engineer at the Eötvös Lorand Geophyiscal Institute of Hungary (ELGI) he worked on the software development part of ELGI’s seismic research projects and also, he took part in foreign expeditions in the former Soviet Union, Greece, Finland, Austria. In 1987 he joined Graphisoft, the developer of the globally renown BIM based architectural design software of ‘ArchiCAD’. Starting his career within Graphisoft as a software engineer he took part in the development of the company’s pipeline design software, ‘Rapid’. In 1990 he switched to sales management job and became the head and co-founder of Graphisoft Trading Ltd., the Hungarian sole distributor of Apple products. With the lead of Mr. Szigeti, by the 2nd year of its activity, Apple’s Hungarian distributorship became the most successful one among the newly established Central / Eastern European IMCs. In 1993, returning to Graphisoft’s HQ, he joined ArchiCAD international sales management team, successfully set up the company’s regional sales activities in Central / Eastern Europe and through newly acquired independent distributors ArchiCAD has soon become the leading brand in the region. Since 1994, as Director of Sales, he managed the company’s sales team being responsible for its independent distributors in the EMEA region. Following this period, in 1997 Mr. Szigeti moved to Hong Kong and took over the GM position of Graphisoft Hong Kong Ltd. with responsibility of managing the work of its business partners in the SE Asian region and he succesfully established ArchiCAD’s branding in China. Returning to Graphisoft HQ in 1999 he was nominated as the Worldwide Sales Director thus managing Graphisoft’s entire sales team being responsible for its independent distributor partners worldwide. From 2003 to 2005 Mr. Szigeti worked as an independent consultant, made several investments in different trading companies then – as one of the co-founders – joined vintoCON, the spin-off company of Graphisoft taking over its entire FM business division. In 2010-11 Mr. Szigeti was invited as a guest teacher lecturing business administration at the Corvinus University, Budapest. Currently, in the position of Head of Business Development, he is responsible for vintoCON’s worldwide sales activities aiming to maximize the achievement of its independent business partners worldwide for exploring the market of vintoCON’s renown BIM based CAFM/CMMS product portfolio such as ArchiFM, archifm.net, Orthograph, ShareYourDesign.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: http://hu.linkedin.com/pub/andrás-szigeti/3/abb/157