BIM pro vlastníky budov

 

BIM A VLASTNÍCI BUDOV

 

Investor se z hlediska časové posloupnosti nachází na začátku návrhu stavby, protože od něj přichází počáteční zadání a specifikace. Pokud se rozhodne, může požadovat, aby projekt byl zpracováván metodou informačního modelování. Z hlediska investora patří mezi hlavní přínosy BIM možnost průběžně kontrolovat stav návrhu projektu. Protože mohou být data o stavbě v předem definovaném formátu a struktuře, je možné nechat postupně vypracovávat například posudky a kontrolní analýzy, protože vstupní data jsou zpřesňována, ale není nutné vždy znovu vytvářet analytický model.

 

Modely BIM jsou ze své podstaty 3D a je tak snadnější komunikovat s architekty i projektanty nad 3D modelem a vizualizacemi. Díky tomu, že se jedná o strukturovaná data, mohou architekti, projektanti a další odborníci průběžně snáze koordinovat své činnosti a výsledkem jsou modely s minimem kolizí (typicky potrubí procházející nosnými konstrukcemi a podobně). Tím dochází k významným úsporám při realizaci stavby.

 

Je však třeba si uvědomit, že navrhování stavby je o něco náročnější a tak je třeba do něj investovat více prostředků. Výsledkem však je rychlejší a kvalitnější návrh, který pravděpodobně povede k levnější realizaci s minimalizací víceprací a k levnějšímu provozu výsledné stavby. Pokud je návrh zpracováván jako informační model a již v počáteční fázi jsou zapojeni odborníci ze všech profesí (včetně rozpočtářů, odborníků na Facility Management, odborníků na energetické optimalizace a dalších), je možné již v počáteční fázi odstranit většinu zásadních problémů a nastavit správný směr návrhu stavby tak, aby byla výsledná stavba byla pokud možno optimální po stránce spotřeby energie, ceny i uživatelského komfortu. Pokud porovnáme podíl nákladů na návrh stavby (projekt) a celkové náklady (realizace a provoz stavby), zjistíme, že zdánlivě dražší, ale kvalitnější návrh se vyplatí.

 

Zajímá Vás problematika Informačního modelu budovy z pohledu vlastníků nemovitostí?
Kontaktovat nás můžete na info@czbim.org

 

Text převzat z publikace BIM Příručka, 2013, Odborná rada pro BIM, Martin Černý a kolektiv autorů.