Ben Wallbank [UK]

Benedict Newell Wallbank - BSc (Hons) Dip Arch (UCL) RIBA

BIM Consultant / Architect at Smart BIM Solutions
Graphisoft UK
 

BIM a strukturované údaje: Britská perspektiva
BIM and structured data: A UK perspective

 

Krásu je třeba vidět ve všem.
There is beauty to be seen in everything.

 

Anotace / Annotation

Má Velká Británie čím přispět k BIM? Rychlý pohled na vývoj BIM ve Velké Británii za poslední rok: Snaha o společné protokoly a strukturovaná data pro předání. Přehled klíčových norem ve Velké Británii: BS 1192, CIC protokol a Uniclass 2.
 
Have the British anything to contribute to BIM? A quick look at BIM developments in the UK over the past year: The drive towards common protocols and structured data for handover. An overview of the key standards in the UK: BS 1192, the CIC protocol and Uniclass 2.
 

Životopis / CV

S více než osmadvacetiletou zkušeností v oblasti stavebnictví přináší Ben do SmartBIM Solutions (britská divize společnosti Graphisoft) bohaté znalosti. Pracuje zde od roku 2010 společně s konzultanty, dodavateli a klienty, poskytujíce jim poradenství v oblasti managementu, organizace, pracovních a obchodních procesů spojených s využívání BIM.
 
Tomuto předchází Benova vlastní třináctiletá architektonická praxe. Zaváděním BIM procesů a technologií se zabývá od roku 1991. Ben byl později po dobu šesti let ředitelem společnosti John Robertson Architects. Zde vedl proměnu způsobu práce společnosti podle principů BIM a byl osobně zodpovědný za projekty v celkové hodnotě 187 milionů liber.
 
Je velmi vyhledávaným lektorem BIM ve Velké Británii, Evropě, Číně a Brazílii a publikoval několik článků v RIBA Journal, Architecture Ireland a Building Design.
 
With over 28 years experience in the construction Industry, Ben brings a wealth of knowledge to Graphisoft UK’s consulting division SmartBIM Solutions where since 2010 he has been working with consultants, contractors and client bodies advising on management, organisation, workflow and business process associated with BIM deployment.

Prior to this Ben ran his own architectural practice for thirteen years and has been involved in implementing BIM processes and technologies since 1991. Ben was later a company Director at John Robertson Architects for six years. Here he lead the transition of the practice to BIM and was personally responsible for projects with £187m contract value.

He is a much sought after lecturer and tutor of BIM in the UK , Europe, China and Brazil and has published papers through RIBA Journal, Architecture Ireland and Building Design.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: http://uk.linkedin.com/pub/ben-wallbank/2/67b/94