D4. BIM a veřejné zakázky

D4. BIM a veřejné zakázky

14:30 - 15:50 (1 hod 20 min)

sál č.2

kapacita sálu: 30 míst

 

Motto

Stát má jedinečnou příležitost stát se zodpovědným a informovaným investorem.

 

Anotace

Jaká je návaznost informačního modelování budov (BIM) na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek? Důvody pro vydání směrnice 2014/24/ES [1] jsou shrnuty v jejím úvodu. Představují tedy výchozí bod celé směrnice a její vymezení vůči předcházející směrnici 2004/18/ES. Z toho, že v celé směrnici je patrný důraz kladený mj. na veřejné stavební zakázky, lze usuzovat, že Evropský parlament a rada jsou si vědomi nutnosti zásadních změn v oboru s důrazem na transparentnost, strukturovanost zadávání veřejných zakázek v souvislosti s požadavky kvality a v kontextu celoživotních nákladů a udržitelné výstavby.
Na přípravě nové směrnice se podílely státy (viz např. [5]), které v posledních letech zavedly BIM (informační modelování staveb) do veřejných zakázek povinně. V některých případech s omezením na zakázky nad určitý finanční limit, jinde paušálně. Je však důležité si uvědomit, že tyto státy pochopily, že BIM je možné s výhodou použít jako nediskriminační prostředek pro podporu soutěže, transparentnosti a zajištění vyšší kvality ve veřejných zakázkách. Přestože není informační modelování staveb ve směrnici nikde výslovně zmíněno, lze zde nalézt požadavky, důvody a cíle, které lze efektivně a jednoduše splnit právě použitím metodiky BIM.
 

Diskutující

Martin Černý/ CzBIM

Štěpánka Tomanová / CzBIM, Walinger

Thomas Liebich / AEC3 Deutschland GmbH

Ludmila Kratochvílová / MPO