Dipl. - Inform. Lutz Bettels

Experienced IT sales and professional service manager
Bentley Systems / buildingSMART Germany
 

BIM ve federativním prostředí – Budoucnost BIMu
BIM in a Federated Environment – The Future of BIM

 

Můžete koně dovést k vodě, ale nemůžete ho donutit pít
You can lead a horse to water but you can't make it drink

 

Anotace / Annotation

Skutečný BIM zahrnuje koordinované a řízené vytvoření multidisciplinárního 3D modelu s několika tvůrčími nástroji a informacemi ve federaci napříč různými zdroji a lokacemi. Tato prezentace pojednává o metodologii a řešení informačního modelování, řízení a mobility napříč aplikacemi, obory a lokacemi.
 
Real BIM covers the coordinated and managed creation of a multidisciplinary 3D model with several authoring tools and information federated across various sources and locations. This presentation discusses a methodology and a solution for information modeling, management and mobility across applications, disciplines and locations.
 

Životopis / CV

Vystudoval německou Univerzitu v Koblenci, kde získal magisterký titul počítačových věd. V letech 1989 - 1994 pracoval pro společnost Intergraph v oblasti softwarového inženýrství a vývoje. Od roku 1994 byl zaměstnán u firmy Bentley systems Germany, kde působil až do roku 2000 na pozicích managera vývoje programů, managera produktového marketingu a poté ředitele marketingu. V letech 2000 - 2004 pracoval ve firmě Nemetschek AG na pozicí obchodního managera a vedoucího služeb. Následně zastával ve společnosti SolidWorks Europe pozici obchodního manažera oblasti vzdělávání v letech 2004 - 2007 a od roku 2007 do současnosti se vrátil do firmy Bentley Systems jako vedoucí prodeje pro střední a východní Evropu. Od roku 2011 je také členem rady neziskové organizace buildingSMART, která se snaží o podporu řešení open BIM.
 
Master of Computer Science (Diplominformatiker), University of Koblenz, Germany Professional development: 1989 - 1994 : Intergraph (Deutschland) GmbH - (Software Support Engineer, Consultant Software Development) 1994 – 2000 : Bentley Systems Germany - (Developer Program Manager, Product Marketing Manager, Executive Marketing Manager Central Europe, Principal Consultant Automotive and Manufacturing) 2000 – 2004 : Nemetschek AG - (Director Professional Services, Manager Large Account and Project Sales, Business Development Manager and Director Professional Services) 2004 – 2007 : SolidWorks Europe - (Business Manager Education Europe). Since 08/2007 : Bentley Systems Germany GmbH - (Industry Sales Director Building Central & Eastern Europe).Since 11/2011 : buildingSMART e.V. - (Member of the Board, German speaking Chapter).
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: http://de.linkedin.com/in/lutzbettels