Staňte se členem!

Členství ve spolku Odborná rada pro BIM / Jak se stát členem

 

Hlavním účelem Spolku je popularizace, standardizace, rozvoj možností a uplatnění metodiky BIM v České republice. Členem spolku Odborná rada pro BIM z.s. se může stát právnická či fyzická osoba působící či zajímající se o problematiku informačního modelu stavby tzv. BIM -Building lnformation Modeling. Spolek se řídí aktuálně platnými stanovami, které máte k dispozici zde a je řízen jejím představenstvem.

 

Kolektivní členství
Kolektivním členem se stává právnická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při žádosti o registraci, podpora jeho cílů, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku. Právnická osoba je zastoupena jím určeným zástupcem.

Výše ročního členského příspěvku je 4 000,- Kč (bez DPH).

Společně s dohodou o kolektivním členství se obě strany zavazují k podpisu smlouvy o reklamě a propagaci, na jejímž základě se CzBIM zavazuje za úplatu poskytovat služby ve smlouvě sjednané, které budou propagovat kolektivního člena. Výše úplaty je stanovena dohodou v uvedené smlouvě.

Členské výhody kolektivního člena:
► Možnost podílet se na činnosti spolku v jeho pracovních skupinách
► Právo účasti na setkání členů CzBIM a jiných společných aktivitách spolku
► Možnost aktivně se spolupodílet na činnosti spolku a rozvíjet jeho činnost
► Informace zasílané Newslettrem
► Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
► Možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných CzBIM
► Možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí
► Přístup k členské databázi
► Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
► Možnost být uveden v seznamu členů svým jménem a příjmením
► Přístup k databázi účastníků konferencí BIMDAY a BIM Konference
► Přístup ke statistikám Google Analytics (czbim.org a openbim.cz)
► Kolektivní člen bude uveden v seznamu členů pod svým názvem společnosti

 

CHCEME BÝT KOLEKTIVNÍM ČLENEM


Individuální členství
Individuálním členem Spolku se může stát fyzická osoba. Podmínkou členství je souhlas se stanovami Spolku vyjádřený při žádosti o registraci k individuálnímu členství, podpora cílů spolku, dodržení převzatých závazků vůči Spolku a zaplacení členského příspěvku.

Výše ročního členského příspěvku je 2 000,- Kč (bez DPH).

Členské výhody individuálního člena:
► Možnost podílet se na činnosti spolku v jeho pracovních skupinách
► Právo účasti na setkání členů CzBIM a jiných společných aktivitách spolku
► Možnost aktivně se spolupodílet na činnosti spolku a rozvíjet jeho činnost
► Informace zasílané Newslettrem
► Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
► Možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných CzBIM
► Možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí
► Přístup k členské databázi
► Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
► Možnost být uveden v seznamu členů svým jménem a příjmením

 

CHCI BÝT INDIVIDUÁLNÍM ČLENEMPřidružený a čestný člen
Čestným členem může v odůvodněných případech být fyzická nebo právnická osoba, která má zvláštní zásluhy o rozvoj či propagaci BIM nebo která významně přispěla k rozvoji Spolku. Čestné členství vzniká rozhodnutím Představenstva o jmenování čestného člena na základě návrhu kteréhokoliv člena Spolku po doručení souhlasu čestného člena s členstvím.

Přidružené členství je určeno pro vzdělávací, zájmové či nezisková sdružení či instituce, které mají svoji činnost spojenou s BIM.

Čestný i přidružený člen je osvobozen od placení členských příspěvků.

Máte-li zájem o tento typ členství, kontaktujte prosím představenstvo Spolku.