Odborná rada pro BIM se prezentovala na veletrhu Aquatherm Praha 2018

Zástupci Odborné rady pro BIM se zúčastnili veletrhu Aquatherm Praha na výstavišti v Letňanech.

Odborná rada pro BIM se vůbec poprvé ve své historii prezentovala na některém z veletrhů. Tedy pokud nepočítáme BIM semináře, které se historicky odehrály na veletrzích FOR ARCH v Praze nebo na stavebních veletrzích v Brně. Jako vystavovatel se spolek CzBIM prezentoval poprvé. Pro veletrh Aquatherm jsme se rozhodli proto, že Aquatherm je vnímán jako veskrze odborný veletrh s účastí návštěvníků, kteří jsou především profesionály z oborů technických oborů technických zařízení budov od realizačních firem přes projektanty a výrobce technologií budov až po správce těchto budov a technologií v nich používaných.

Na stánku CzBIM vzniklo kontaktní místo pro návštěvníky, kteří se o metodice BIM chtěli blíže něco dozvědět. Přicházeli buď na základě své účasti na BIM semináři, který se uskutečnil první den zahájení veletrhu nebo stánek navštívili, protože zjistili, že zde CzBIM vystavuje a o BIM již někdy slyšeli a nebo šli prostě jen okolo a zaujal je stánek CzBIM, který byl pojat v kontrastu oproti většině vystavovatelů, protože zde nebyly vystavovány žádné výrobky. Na stánku se zastavovali jak projektanti TZB, kteří reálně zvažují přechod na metodiku BIM, protože cítí stále větší poptávku po projektantech BIM znalých, ale také se tu zastavovali i výrobci technologií a výrobků, aby se dotazovali na to, jakým způsobem se jich metodika BIM konkrétně dotkne. Většina z nich již BIM na úrovni datových knihoven výrobků - katalogů řeší a jejich dotazy byly již mnohdy velmi fundované a pragmatické.

V kontaktním místě Odborné rady pro BIM se mohli návštěvníci setkat se zástupci vedení spolku a také se zástupci kolektivních členů, kteří tu měli možnost prezentovat své BIM zkušenosti. Z kolektivních členů se prezentovaly firmy di5 architekti inženýři (BIM.Point), Cadconsulting a BIM Project. Pozornost na stánku CzBIM vyvolalo také 3D laserové skenování, které prezentovaly firmy EXACT a GEO-5. Na základě skenování haly 2, kde CzBIM vystavovala na stánku 251, mohli geodeti demonstrovat výstupy v podobě mračen bodů, která slouží jako věrná kopie stavby pro zachycení jejího stavu v daném čase a místě. Tato data následně slouží jako podklad pro vynášení 3D modelu - datového základu vznikajícího informačního modelu stavby (BIM).

Pro výrobce z řad vystavovatelů připravil BIM Project konzultační místo, kde se mohli dozvědět vše podstatné o přístupu výrobců k podpoře metodiky BIM. „Ze strany návštěvníků i vystavovatelů veletrhu Aquatherm jsme se setkali s velkým zájmem o BIM. V kostce lze říci, že častěji, než co to je, padala otázka, jak se bude BIM do budoucna využívat. I proto vzbuzovalo naše unikátní řešení BIM Project Cloud a jeho možnosti pozornost projektantů i výrobců technického zařízení budov,“ uvedl Petr Vokoun, ředitel společnosti BIM Project. BIM Project Cloud je výrobkovou databází, kde jako podporu projektantům a architektům sdílejí jednotliví výrobci stavebních prvků nejaktuálnější produktové informace.

Pro Odbornou radu pro BIM a její členy bylo prezentování metodiky BIM cennou zkušeností a vykročením z určité BIM bubliny, ve které by se jako spolek mohl poměrně lehce ocitnout. A protože cílem CzBIM je spolkovou činnost a povědomí o metodě BIM rozšiřovat co nejvíce tak, aby v jejích řadách byly zástupci firem a členů pohybujících se profesně na všech pozicích i úrovních životního cyklu budovy. K tomu pražský veletrh Aquatherm bezepochyby přispěl.

 

Odborná rada pro BIM