Pozvánka na konferenci BIM ve stavebnictví 2018

Koncepce zavádění metody BIM v České republice jako hlavní téma 4. ročníku celostátní odborné konference BIM ve stavebnictví 2018.

Plánovaná konference se uskuteční ve dnech 5. a 6. června v domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a architektury v Praze na Václavském náměstí.

Hlavním tématem konference je představení Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Téma, které začalo rezonovat především poté, co byl v září loňského roku Vládou ČR schválen stejnojmenný dokument a následně vznikla Česká agentura pro standardizaci a její odbor Koncepce BIM, který zahájil svoji činnost od ledna 2018.

V rámci dopoledního bloku programu tak bude na účastníky čekat aktuální zpráva o stavu naplňování koncepce zavádění metody BIM v ČR a také podrobnější seznámení se s aktuálně řešenými body koncepce. Chybět nebude ani diskuze, která účastníkům nabídne možnost nejen se ptát, ale i dát zpětnou vazbu jak zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, které je gestorem zavádění metody BIM v Česku, tak i zástupcům České agentury pro standardizaci, kteří již řeší konkrétní kroky ve věci zavádění metody BIM. Nebudou však chybět ani příklady nasazení metody BIM v praxi, prezentované různými pohledy jednotlivých účastníků stavebního řetězce.

Odpolední program se ponese v duchu moderovaných workshopů, kdy se účastníci budou moci podrobně seznámit s různými tématy dotýkající se zavádění metody BIM. V prvním workshopu se bude hovořit a diskutovat na téma datových a informačních standardů, o šablonách vlastností stavebních výrobků či návaznostech na připravovaný zákon o stavebních výrobcích a také o podkladech pro oceňování v prostředí metody BIM.

Druhý, závěrečný odpolední blok prvního dne konference nabídne tři témata ve vazbě na informační modelování staveb. Postupně se bude diskutovat na téma BIM a územní plán s využitím systémů BIM a GIS, BIM a stavební řízení a v neposlední řadě téma BIM a Facility management.

Druhý den konference je vyhrazen pro studenty a pedagogy. Studentům z řad středoškoláků budou představeny nejnovější trendy v oblasti zavádění moderních technologií do stavebnictví. Věřme, že pojmy jakými jsou virtuální realita, 3D tisk, 3D laserové skenování a těmito termíny reprezentované technologie i nástroje budou již brzy standardní součástí pracovní náplně budoucích absolventů, kteří svoji profesní kariéru spojili se stavebnictvím.

Organizátory konference BIM ve stavebnictví 2018 jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Odborná rada pro BIM, Česká agentura pro standardizaci a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podrobný program a přihláška

 

Odborná rada pro BIM