Změna v představenstvu spolku Odborná rada pro BIM, z.s.

Petr Matyáš, řádný člen představenstva spolku Odborná rada pro BIM, z.s. (dále jen CzBIM) se od prosince 2017 stává místopředsedou spolku. V této pozici vystřídá Jaroslava Nechybu, který na pozici místopředsedy rezignoval z důvodu nástupu do pozice ředitele odboru Koncepce BIM v nově vznikající České agentuře pro standardizaci, která zahajuje svoji činnost od 1. ledna 2018.

Petr Matyáš, řádný člen představenstva spolku Odborná rada pro BIM, z.s. (dále jen CzBIM) se od prosince 2017 stává místopředsedou spolku. V této pozici vystřídá Jaroslava Nechybu, který na pozici místopředsedy rezignoval z důvodu nástupu do pozice ředitele odboru Koncepce BIM v nově vznikající České agentuře pro standardizaci, která zahajuje svoji činnost od 1. ledna 2018.

Česká agentura pro standardizaci je na základě dopisu ministra průmyslu a obchodu ze dne 7. prosince 2017 pověřena plněním určených opatření svěřených jeho ministerstvu usnesením vlády České republiky č. 682  z 25. září 2017 pro realizaci Koncepce zavedení metody BIM v České republice. Agentura pro splnění tohoto pověření založila samostatný odbor Koncepce BIM, jehož hlavní náplní je právě příprava a publikace standardů, metodik a vzdělávání pro metodu BIM v souvislosti s tímto svěřeným pověřením. Jaroslav Nechyba tuto změnu vnímá jako velkou příležitost realizovat změny tolik potřebné pro masivnější rozšíření metody BIM v běžné stavební praxi v období následujících několika let.
 
Petr Matyáš je jednatelem společnosti di5 architekti inženýři, s.r.o., BIMu se věnuje uplynulých 7 let, kdy společnost di5 architekti inženýři přešla plně na přípravu projektů BIM technologiemi. V roce 2014 stál u vzniku a zadání pro vývoj softwaru BIM POINT. Od roku 2016 je jedním ze zástupců ČR vyslaným Ministerstvem průmyslu ve pracovní skupině EU BIM TASK Group. Zabývá se mimo jiné přednáškovou činností na téma propagace BIM postupů a technologií. Petr Matyáš je také členem několika odborných pracovních a akčních skupin věnujících se této problematice.

Jaroslav Nechyba
je spolumajitelem společnosti Callida, s.r.o., kde nyní utlumil své aktivity a plně se věnuje BIMu a činnosti v Agentuře.V předchozích 25 letech se věnoval hlavně oblasti implementace a vývoje softwarových nástrojů pro stavebnictví. I on se dlouhodobě věnuje přednáškové a propagační činnosti v souvislosti s BIM a aktivně pracuje v odborných uskupení (např. BIM EVT tým při SFDI, pracovní skupina pro zavádění metody BIM Rady vlády ČR)

Spolek CzBIM bude společně s Agenturou hledat efektivní formy spolupráce a nadále tím podporovat a rozvíjet aktivity spojené se zaváděním a popularizací BIM v ČR. Jaroslav Nechyba bude v CzBIM nadále působit jako řádný člen představenstva.
Představenstvo a členové spolku hodnotí vznik odboru Koncepce BIM v Agentuře jako velký úspěch v prosazování BIM v České republice.