Pozvánka na diskusní fórum „Budoucnost kvality českého stavebnictví 4.0“

CIIRC ČVUT Praha, 20.11.2017


Dovolujeme si Vás tímto pozvat na diskusní fórum „Budoucnost kvality českého stavebnictví 4.0“.

Diskusní fórum se uskuteční dne 20. listopadu 2017 v CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky) v Respiriu, v nové budově ČVUT v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3.

Cílem tohoto diskusního fóra je shrnutí výstupů z pracovních workshopů, pořádaných SIA ČR – Radou výstavby, kterých se zúčastnilo 38 organizací, jak státních institucí, tak i firem a pokusit se nastínit možné změny v průběhu následujících roků a definovat úkoly, které je potřeba vyřešit v průběhu příštích 4 let.

ZDE naleznete více informací k programu akce.

Pokud Vás pozvánka zaujme, svou účast prosím potvrďte na email: sura@abf-nadace.cz; tel: 224 228 910.