Konference BIM ve stavebnictví potřetí!

BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR, takové je téma již třetího ročníku odborné konference BIM ve stavebnictví 2017. Konference se již tradičně koná v Praze na Václavském náměstí v prostorech Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Dvoudenní formát akce je naplánován na 24. a 25. května 2017.

Konference si klade za cíl zhodnocení současného stavu BIM, dosavadní zkušenosti a představy jeho dalšího vývoje s důrazem na nové výzvy – změna konzumního, uživatelského a informačního chování, přeměna průmyslových technologií na znalostní, zvýšení mobility - zrychlující se inovace, flexibilita, digitalizace, urbanizace - GIS a BIM, renesance měst – dobré plánování, Smart Cities.

středa | 24. května 2017

program prvního dne

 

Dopolední program:

10:00 - 13:00

 

Témata plenární části konference:

  • Zahájení konference – Ing. Jiří Koliba, MPO

  • Stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR – zástupce MPO

  • Digitalizace stavebnictví 4.0 – nástroj pro intenzivnější komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými rezorty – Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

  • Prezentace výsledků BIM na realizovaných projektech s využitím výsledků Stavby roku a ceny BIM – Ing. arch. Petr Vaněk

  • Výrobci a tvorba databází – Ing. Štěpánka Tomanová

  • Požadavky na vzdělávání pro střední a vysoké školství a celoživotní vzdělávání – Ing. Petr Matějka

  • BIM a změna procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb – Ing. Petr Matyáš

  • BIM a GIS – cesta k chytrému městu – Ing. arch. Michal Postránecký

  • Prezentace vystavovatelů Miniexpa

 

Odpolední program:

14:00 - 17:30

Odborné workshopy

14:00 - 16:30

A. Tvorba výrobkových databází a jejich užití a jejich standardizace
Garant: Ing. Štěpánka Tomanová

B. Digitalizace postupů podle stavebního zákona, náměty, možnosti ve světle stavebnictví 4.0
Garant: Ing. Marcela Pavlová, Ing. Tomáš Sklenář

16. 35 – 17.30

C. BIM ve vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti studentů na vysokých školách – prezentace odborných studentských prací, spolupráce s praxí
Garant: Ing. Petr Matějka

17:30 BIM Party

 

čtvrtek | 25. května 2017

program druhého dne

 

9.00 - 12.00

Odborné workshopy

9.00 -10.00

A. Vzdělávání středoškolské mládeže: Od Minecraftu k BIM a jak dál – setkání středoškolských studentů se zástupci vystavujících firem
Garant: Ing. Petr Matějka

10.00 - 12.00

B. Dokumentace provedení stavby v BIM základ pro facility management – předání do poslední fáze užití, dokumentace stavu. Garant: Ing. Tomáš Minka

C. Veřejná zakázka jen s BIM (v procesu vzniku veřejné zakázky s BIM) pro veřejného zadavatele.
Garant: Mgr. Dvořák, LLM.

 

On-line registační formulář

Odborná rada pro BIM