Mezinárodní konference BIM a rozpočtování 2017

Již v úterý 11. dubna 2017 se uskuteční mezinárodní konference BIM a rozpočtování. Jak název této konference dává tušit, řeč bude hlavně o 5. rozměru informačního modelování staveb (5D BIM)

BIM - Informační model stavby je v oboru stavebnictví jistě fenomén dnešní doby. Konference se, z obsáhlé problematiky, zaměřuje především na 5. rozměr BIM – ceny a oceňování stavebních prací. V rámci konference budou představena již zavedená řešení použitá v zahraničí současně s porovnáním aktuálního a budoucího vývoje v České republice.

 

Konference klade hlavní důraz na nové přístupy využitelné v běžné praxi a změny, které zavedení BIM přináší, a to včetně nové role rozpočtáře.
 

Na konferenci vystoupí odborníci a specialisté z Norska, Finska, Slovenska a České republiky.


Konference je určena pro: stavební přípraváře, rozpočtáře, projektanty, investory a zadavatele.

 

Termín:

 

 

11. 4. 2017

Čas:

        

9:00 – 15:00

Místo:

 

Hotel Occidental, Na Strži 32, Praha 4

Vložné:

 

4 500 Kč bez DPH

 

Program konference
 

Zahájení Michal Hanák, ÚRS PRAHA, a.s.
  Úvod, nová role rozpočtáře

I. Blok - Aktuální stav ze zahraničí  
  Geir Johansen, Norconsult, Norsko (bude simultánně tlumočeno)
Rozpočtování a BIM v Norsku
   
9:00 Kari Siren, Rakennustieto, Finsko (bude simultánně tlumočeno)
Rozpočtování a BIM ve Finsku, elektro specifikační katalogy pro BIM
-  
10:30

Peter Sukeník, KROS, a.s.
Rozpočtování a BIM na Slovensku

   
  Barbora Pospíšilová, ÚRS PRAHA, a.s.
BIM ve světě, zprávy z ICIS

Coffeebreak

II. Blok  -  BIM v ČR  
  Ludmila Kratochvílová, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Aktuální vývoj BIM a legislativa ČR
11:00  
- Štěpánka Tomanová, CAD-BIM s.r.o.
UNMZ - aktuální dění v oblasti BIM norem a legislativy
12:30  
  Tomáš Čermák, OBERMEYER HELIKA, a.s.
BIM parametry v rámci Odborné rady pro BIM, PS03

Oběd

III. Blok – Workshop  
  Michal Hanák, ÚRS PRAHA, a.s.
BIM při plánováni investic
   
13: 30 Vojtěch Biolek, ÚRS PRAHA, a.s.
Případová studie - propojení CAD systémů a databáze RYRO
-  
15:00 Milan Mrázek, KROS, a.s.     
Vazba SW KROS na CAD systémy
   
  Václav Statečný, CAD Studio a.s.
Autodesk BIM SW a jejich použití pro přípravu podkladů pro rozpočtáře

Změna programu vyhrazena.

Registrace a aktuální informace naleznete na stránce organizátora společnosti ÚRS Praha

 

 

Informace člena CzBIM