Program konference

 

Výroční konference BIM DAY je tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je opět po roce zrekapitulovat nové trendy ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe, představit dosažené výsledky v implementaci BIM tam, kde se metodiku BIM daří úspěšně zavádět. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

 

   

čtvrtek 10. listopadu 2016

 
8:00

9:00

9:15


 
 
AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

ZAHÁJENÍ
DOPOLEDNÍHO BLOKU


BLOK #1 | Plenární sekce I.
 1 hod 40 min

Společnost 4.0 | Průmysl 4.0 | Stavebnictví 4.0

10:55
 
Coffee break 20 min
 
11:15
 
  
 
 

BIM pro dopravní stavby


13:00
 

Přestávka, občerstvení 60 min

 

14:00
  ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

 
14:00
 
 
 
  
 

Paralelní sekce  1x 4 á 85 min

D31. BIM v ČR: aktuální stav

D32. BIM a výuka

D33. Technlogie pro (Open) BIM

15:25
 
Coffe break 25 min
 
15:50  

17:15

 

Zakončení akce

 

18:00
 
   Open BEER party
Poznámky:
 

Změna programu vyhrazena


 

 

Vybraná témata

 

  • Společnost 4.0 - Průmysl 4.0 - Stavebnictví 4.0
  • BIM jako základní kámen inovací ve Stavebnictví 4.0
  • BIM pro budovy
  • BIM pro dopravní stavby
  • BIM pro infrastrukturu
  • Role BIM ve veřejných zakázkách
  • BIM spolupráce a komunikace
  • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
  • BIM v praxi
  • BIM ve světě

 

 

| program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |