Bentley Systems rozšířila digitální pracovní postupy prostřednictvím 4D modelování staveb

Společnost Bentley Systems koupila Synchro Software a rozšířila digitální pracovní postupy pro dodávky projektů infrastruktury prostřednictvím 4D modelování staveb. Představuje tak časový rozměr pro synchronizaci procesů BIM pomocí pracovních balíčků, imerzivní - vnořené vizualizace a „constructioneeringu‟ pomocí Connected Data Environment(CDE).

EXTON, Pa. – 20. června 2018 – Bentley Systems, Incorporated, přední světový poskytovatel komplexních softwarových řešení pro rozvoj infrastruktury, dnes oznámil akvizici společnosti Synchro Software, se sídlem v Londýně, která je lídrem (a tvůrcem trhu) v oblasti softwaru pro 4D modelování staveb sloužícímu pro plánování a řízení projektů. „Časový stroj v oblasti výstavby“ společnosti Synchro, byl celosvětově přijat zejména u projektů výstavby budov a v pozemním stavitelství. Tato akvizice rozšiřuje nabídky aplikace ProjectWise společnosti Bentley – které již zahrnují aplikaci ConstructSim, prvotřídní řešení 4D modelování staveb u projektů výstavby průmyslových zařízení. Díky řízení stavebních projektů v 4D se výhody systému BIM dají uplatnit v průběhu celých projektů infrastruktury a životnosti zařízení, tradičně oddělené pracovní postupy nahrazují digitální pracovní toky.
 

Rychlý růst společnosti Synchro od okamžiku, kdy byl v roce 2007 uveden na trh Synchro PRO, odpovídá postupu dynamickému přijímání BIM v oblasti zpracování projektů – jejichž uplatnění ale končí při plánování staveb, časovém plánování a v oblasti řízení projektů. Pro londýnský projekt Crossrail použila inovativně společnost Synchro při digitální výstavbě pracovní balíček iModel společnosti Bentley Systems a doplnila své portfolio aplikací BIM a své CDE. Crossrail je největší evropský stavební projekt současnosti. Právě se dokončuje a splní termín i rozpočet. Synchro se stále více stává standardem předních stavebních společností, využívajících BIM v průběhu celé realizace projektu.. Konference o 4D digitální výstavbě společnosti Synchro v Amsterdamu v roce 2018 přilákala myšlenkové lídry pro oblast výstavby infrastruktury z 18 zemí, včetně  zástupců  společností Royal BAM Group, Mortenson Construction, Robins & Morton, Shanghai Construction No. 4 Group, Skanska UK, and Larsen & Toubro, kteří se podělili o přínosy dosažené inovativní aplikací 4D modelování staveb se systémem společnosti Synchro.

Při realizaci průmyslových projektů, charakterizovaných postupem EPC (projektování-obstarávání-výstavba)

jsou integrované procesy již normou – vedoucí k digitálním pracovním postupům ConstructSim zajišťujících pokročilé vytváření pracovních balíčků. Ve vertikálních budovách a projektech pozemní výstavby však bez ohledu na pokročilost BIM pro projektování a technologie převažuje postup projektování/nabídka/nasmlouvání výstavby, kdy jsou pracovní postupy odpojeny a plánování výstavby izolováno od dat a geometrie BIM.

  • _ Stavební firmy jsou limitovány omezeními samostatného plánování a programů pro časové plánování bez digitální viditelnosti technologických informací spojených v rámci samostatného prostředí 3D BIM;
  • _ plánování výstavby zpravidla postrádá granularitu a hloubku detailů na úrovni pracovního prostředí a zkoumání alternativních postupů, které dostatečně minimalizují rozptyl rizika a časového harmonogramu; a
  • _ stavební firmy obvykle potřebují vytvářet své vlastní nezávislé 3D modely, které budou sloužit výhradně pro výstavbu, a to v procesu, aniž by bylo možné dosáhnout výsledků BIM, které pak přes svou technologickou inteligenci nemohou přesně reprezentovat začleněné činnosti rámci provozu a údržby.

V rámci Synchro jsou 3D výstupy BIM propojeny s 4D časovým rozměrem, aby se pomocí digitálních pracovních postupů synergicky a imerzivně- vnořeně synchronizovaly se strategií výstavby, strukturou rozvržení práce, časovým rozvrhem, náklady, zdroji, logistikou dodavatelského řetězce a postupem projektu. 4D modelování výstavby společnosti Synchro odpovídajícím způsobem začleňuje další konstrukční proměnné (lidské zdroje, materiál, vybavení, podpěrné konstrukce a prostor) a zajišťuje bezpečné, spolehlivé a předvídatelné výsledky při realizaci projektů. Synchro využívá vlastní plánování CPM, nebo mohou uživatelé využívat externí plány projektu.

Díky synchronizaci změn z BIM, harmonogram a/nebo terréní podmínky, Synchro poskytuje jasnou viditelnost dat o projektu i návrhu, což umožňuje rychlou a snadnou komunikaci a analýzu dopadu změn na celý proces realizace projektu. To také umožňuje uživatelům Synchro porovnávat alternativy strategie výstavby – dokonce i v počátečních fázích návrhových a nabízených procesů – a vyhodnotit proveditelnost a efektivitu různých scénářů, přičemž získávají náhled na nejlepší možné stavební výsledky.

Díky začlenění 4D modelu výstavby Synchro do ProjectWise CDE může nyní dodávání projektů infrastruktury využívat nebývalý pokrok v oblasti digitálních pracovních postupů. Poprvé může změna synchronizace zajistit, aby byly výsledky BIM aktualizovány pro změny, ke kterým dochází během výstavby, sladěním navržených a vytvořených modelů, které byly navrženy tak, aby zvýšily výkonnost projektu i aktiva. A zejména v případě projektů pozemního stavitelství mohou digitální pracovní postupy typu constructioneering automatizovat přímé vztahy mezi digitálními technologickými modely projektu, plynule sledovaným digitálním kontextem místních podmínek před a během výstavby a polohovacích zařízení ovládající stavební stroje a poskytování zpětné vazby k podmínkám výstavby.

„Jsem velmi nadšen tím, co Synchro přináší do schopností produktů společnosti Bentley pro komplexní realizaci projektů, a to nejen z hlediska technologií, ale také díky osvědčené konstrukční odbornosti týmu Synchro, která je inspirovaná vizí a postoji Toma Dengenise“, řekl Stephen Jolley, viceprezident pro výstavbu společnosti Bentley. „V oblasti modelování staveb u průmyslových projektů se trh již přiklání k vytváření pokročilých pracovních balíčků ConstructSim a plánováním pracovních sil. Při přechodu na digitální řešení v oblasti pozemního stavitelství a výstavby budov je nezbytným podnětem pro tyto „industrializované“ přínosy přesně to, co právě oznamujeme. U projektů tvorby infrastruktury, integrace 4D modelování staveb společnosti Synchro, doplňuje možnosti naší aplikace ProjectWise CDE.“

Tom Dengenis, generální ředitel společnosti Synchro Software, uvedl: „Tato kombinace odráží moje přesvědčení o tom, co je nezbytné, abychom výstavbu infrastruktury výrazně posunuli vpřed. Ve společnosti Synchro se nám před mnoha lety podařilo dosáhnout průlomu v softwaru 4D modelování výstavby, ale chtěli jsme trh posunout rychleji, než je tempo našeho vlastního průběžného růstu. S mými více než 40 kolegy ze společnosti Synchro ve Spojeném království, Bostonu, San Francisku, Šanghaji a Moskvě se těším na přímou spolupráci s našimi novými kolegy ze společnosti Bentley díky spojení naší společné síly a odhodlání urychlit digitalizaci globálního průmyslu.“

Malcolm Taylor, vedoucí technických informací, Crossrail, řekl : „Pomocí speciálního softwaru od společností Bentley Systems a Synchro může být náš projektový plán propojen s 3D informacemi pro výrobu 4D modelů, které můžou ukázat postup projektování a montáže v libovolném okamžiku. Použití 4D modelů k plánování pomohlo urychlit pochopení toho, co a kdy potřebujeme. Můžou být také odstraneny konflikty, které běžně nejsou patrné z běžných grafů a Granttových diagramů a výkresů. 4D modely pro postup výstavby lze také využít k řízení očekávání, protože umožňují týmům snadno se dohodnout na tom, co je dokončeno a přijato – a také k vytváření vynikajících záznamů pro budoucího správce. Pro mě je zpráva o akvizici společnosti Synchro Software společností Bentley Systems vynikající a pomůže posílit využití 4D při řízení staveb.“

Generální ředitel společnosti Bentley Systems Greg Bentley uvedl: „Společnost Synchro již urychlila křivku produktivity výroby tím, že jako první přijala 4D modelování stavebních prací u významných projektů po celém světě. Příležitost rozšířit digitální pracovní postupy z BIM na institucionalizaci 4D modelování staveb v rámci realizace projektů v oblasti infrastruktury, které nahrazuje oddělené plánování a sestavování harmonogramů, má obrovské a okamžité dopady; jehož rozměr potvrzuje nebývalá zájem a počet nových startupů. Tom Dengenis informoval o nadšení a obchodní předvídavosti při předvídání a posílení potenciálu trhu – odrážející se v udržitelném a rostoucím růstu společnosti Synchro od kritické velikosti až po konečné rozměry – a ujištění, že nyní máme jedinečně správné zkombinované týmy a technologie. Každá stavební firma a každý projekt v oblasti infrastruktury mohou těžit z digitálního rozvoje prostřednictvím 4D modelování staveb!“

O společnosti Synchro Společnost Synchro Software, Ltd. dodává digitální stavební software a služby, které zlepšují bezpečnost, spolehlivost, předvídatelnost a kvalitu komplexních stavebních projektů. Její 4D digitální platforma pro stavebnictví se uplatňuje na globálnímu trhu a spojuje tradiční plánování pomocí Ganttova diagramu CPM s integrovanými vizualizačními schopnostmi 4D v reálném čase. Mezi její zákazníky se řadí firmy od malých konzultantů až po největší a nejznámější dodavatele, subdodavatele a vlastníky na světě, kteří používají řešení Synchro u vysoce náročných, komplexních stavebních projektů. Více informací naleznete na stránce  www.synchroltd.com .

O společnosti Bentley Systems Bentley Systems je přední světová společnost zabývající se poskytováním ucelených softwarových řešení inženýrům, architektům, geodetům, konstruktérům a vlastníkům/provozovatelům, která umožňují modernizaci návrhu, výstavby a provozu infrastruktury. Uživatelé produktů Bentley mohou využívat předávání informací mezi jednotlivými obory, po celou dobu životnosti infrastruktury, a vytvořit tak projekty a prostředky přinášející lepší výsledky. Řešení společnosti Bentley zahrnují aplikace MicroStation pro informační modelování, řešení pro projektové týmy ProjectWise umožňující řízení integrovaných projektů a řešení pro oblast provozu AssetWise pro správu inteligentní infrastruktury – to vše doplněné nabídkou ucelených implementačních služeb poskytovaných prostřednictvím individuálně přizpůsobených plánů úspěchu.

Společnost Bentley byla založena v roce 1984, má více než 3500 zaměstnanců ve více než 50 zemích a je na nejlepší cestě překonat roční příjmy ve výši 700 mil USD. Od roku 2012 společnost Bentley investovala více než 1 miliardu dolarů do výzkumu, vývoje a akvizic. www.bentley.com

Související snímky:

Autorská práva k fotografiím: S laskavým svolením společnosti Bentley Systems

 

##

Bentley, logo společnosti Bentley, AssetWise, ConstructSim, MicroStation a ProjectWise jsou registrované nebo neregistrované ochranné známky nebo značky služby společnosti Bentley Systems, Incorporated, nebo jedné z jejích plně vlastněných přímých či nepřímých dceřiných společností. Veškeré ostatní názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

 

 

tisková zpráva člena czBIM