Členové czBIM mohou nominovat kandidáty do představenstva

Až do 31. července 2018 mohou členové czBIM navrhnovat kandidáty na členy představenstva. Volební valná hromada, na které proběhnou volby členů do představenstva se uskuteční ve čtvrtek 6. září 2018.

Začaly přípravy na Volební valnou hromadu czBIM

S ohledem na potřebu doplnění představenstva poté, co během prvního ploletí tohoto roku odstoupili z představenstva postupně jeho dva členové Ivana Krošová a Jaroslav Nechyba se představenstvo rozhodlo vyhlásit volební valná hromadu.

Ta se uskuteční dne 6. září 2018 od 10 hodin v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze. Plánovaná Volební valná hromada má hlavní cíl, kterým je volba nového představenstva. Volba proběhne na základě předloženého seznamu kandidátů, který dostanou členové spolku k dispozici nejpozději 1 měsíc před vlastní valnou hromadou.

Proto si vás dovolujeme informovat, že na základě výše uvedeného rozhodnutí mohou členové spolku nominovat své kandidáty na členy představenstva. Podle stanov spolku, bodu IX., odstavec 9.2: Členem Představenstva se může stát bezúhonná, plně svéprávná fyzická osoba, starší 18-ti let, která je členem Spolku, nebo zastupuje člena Spolku, který je právnickou osobou.

Na rozhodnutí o konání volební valné hromady se váže několik dalších důležitých termínů, které předchází vlastní volební valné hromadě:

do 15.06.2018 | Termín zveřejnění nominační listiny
do 31.07.2018 | Termín pro nominování členů na kandidáty do představenstva
do 05.08.2018 | Termín pro zveřejnění seznamu kandidátů a programu valné hromady

 

Ke stažení

Výzva k nominaci (2018_Vyzva-k-nominaci_CzBIM.pdf)
Vzor nominační listiny (2018_Nominacni-listina-vzor_czBIM_clen-predstavenstva.pdf)

 

Odborná rada pro BIM